Recension

: Motståndskraft - förändring, kris och återhämtning
Motståndskraft - förändring, kris och återhämtning Kerstin Sandström och Stefan Sandström
2012
Carlsson Bokförlag
3/10

Svårnavigerat

Utgiven 2012
ISBN 9789173314763
Sidor 173

Om författaren

Kerstin Sandström är diplomerad som friskvårdskonsult och samtalsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet av rehabiliteringsarbete med långtidsjukskrivna, stresscoachning och friskvårdsarbete. Stefan Sandström är leg psykolog med mångårig erfarenhet som utbildare, handledare, behandlare och stresscoach.

Sök efter boken

Det största problemet med den här boken är att den inte riktigt vet vad den har för målgrupp. Om det är några böcker som bör ha en tydlig målgrupp är det böcker inom området psykologi. Det här är en handbok i hur man stärker ”motståndsförmågan mot påfrestningar i livet” och något i den meningen får mig att rysa, just därför att författarna inte riktigt tycks veta vilka de vänder sig till.

Författarna använder sig av begreppet resilience för att beskriva metoder för att nå en starkare motståndskraft vid trauman, kriser och andra svåra, stressade situationer i livet.

Istället för att kritisera det informationstyngda samhället där stresskänsliga människor och människor med psykiska och kognitiva problem inte får plats underbyggs problemet genom att göra det till individens ansvar att göra sig tålig, resistent där det hade kunnat jobbas för att förändra samhället till ett där alla får plats.

Mycket av det författarna skriver kan jag hålla med om. Det känns som allmänt vedertaget att man klarar kriser bättre om man som de säger är resistent, alltså har stark motståndskraft. Det finns dock sätt i hur tankarna presenteras som jag protesterar mot.

Å ena sidan kritiseras det stresskapande samhället. Å andra sidan åläggs individen att själv ansvara för att man klarar sig i det samhället. Å ena sidan är det här en bok för ”den som vill förändra sig själv”. Å andra sidan är det en bok för ”de som bedriver yrkesmässigt förändringsarbete med andra”. Att sätta samma information i händerna på den som utan större erfarenhet ska försöka ta sig igenom en kris utan hjälp som den som ges till erfarna människor som leder andra genom kriser är i mina ögon problematiskt.

Samtidigt innehåller boken alltifrån beskrivningar av låg respektive hög resistens, orsaker till att motståndskraften kan vara lägre än nödvändigt, i vilka situationer det spelar roll om man är resistent eller inte, tester som mäter motståndskraften och hur man kan bygga upp den. Jag önskar bara att tipsen om hur man bygger upp sin motståndskraft presenteras tidigare i boken, så att de med låg motståndskraft som läser den här boken blir upplyfta istället för nedtryckta av det faktum att de inte premieras av samhället.

Camilla Hällbom

Publicerad: 2012-08-25 00:00 / Uppdaterad: 2012-08-25 03:24

Kategori: Recension | Recension: #4865

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?