Recension

: Kontakt
Kontakt: nonviolent communication och empati i socialt arbete och vård Liv Larsson och Mahina Chipumbu Havelius
2016
Friare liv
6/10

Kommunicera som en giraff

Utgiven 2016
ISBN 9789187489402
Sidor 298

Om författaren

Liv Larsson har skrivit flera böcker om kommunikation, konflikthantering och bemötande. Hon arbetar också som utbildare i metoden Nonviolent Communication. Mahina Chipumbu Havelius är socionom och arbetar med också med NVC. Tillsammans har de skrivit handboken Kontakt : nonviolent communication och empati i socialt arbete och vård (2016).

Sök efter boken

NVC – nonviolent communication – är en kommunikationsmodell utvecklad sen 1960-talet av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg (1934-2015). Modellen, som framförallt används inom vård, omsorg och pedagogik, beskrivs som en kombination av språkbruk, inställning och kommunikativ förmåga där man värnar både om sig själv och andra. I NVC kan man träna sin förmåga till medkänsla och i att kunna hantera konfliktsituationer med arga, våldsamma, deprimerade eller traumatiserade människor. I Sverige erbjuds särskild träning och certifikat i metoden.

Begreppet NVC har ingen svensk översättning men kallas ibland för ”giraffspråket” vilket syftar på giraffens stora hjärta liksom förmåga till överblick och perspektiv.

I NVC utgår man från att alla människor har likartade behov. Vi försöker tillgodose dessa. När vi fått våra behov tillfredsställda är vi beredda att samarbeta med andra så att också deras behov tillgodoses menar NVC.

Metoden används inte bara i konfliktsammanhang vilket man ju kan tro av namnet, utan kan fungera överallt och i alla sammanhang för att skapa kontakt och där man uttrycker behov, känslor och önskemål. Författarna lämnar talrika exempel på hur ett sådant kontaktskapande kan se ut, som i det här exemplet där någon ombeds fylla i en blankett.

1. Vi kanske uttrycker oss slentrianmässigt genom att säga ”Du måste fylla i den här blanketten för att vi ska kunna behandla ditt ärende.”
2. Det andra sättet – som ofta används i kurssammanhang när man vill träna på att hitta nya sätt att kommunicera. Den typen av kommunikation kan låta fyrkantig men är samtidigt klargörande. ”När jag ser att du inte har fyllt i blanketten (observation), känner jag mig förvirrad (känsla) och har behov av att förstå och av att komma framåt (behov) så jag undrar om du vill berätta för mig hur det kommer sig att du inte har fyllt i den? (önskemål)”

I boken finns många exempel utöver blankettexemplet ovan, där personer som använder NVC i sin dagliga gärning kommer till tals. Marshall Rosenberg citeras ofta.

Vidare diskuteras begreppen empati och sympati. Den som arbetar nära människor i stort behov av vård och stöd, kan lätta bränna ut sig om hen går djupt in i och axlar den andres känslor som om det var hens egna. Här är det viktigt att tänka på sina egna behov för att kunna hjälpa professionellt.

I empatidansen för vi inte, vi följer. Att lyssna med empati är att lyssna med full närvaro på vad som pågår inom en person. Utan att försöka fixa, lösa eller förändra något.

Boken avslutas med ett antal kommunikationsövningar med exempel på tillfällen där NVC tillämpats i samtal med patienter, brukare och arbetskamrater.

Det har skrivits mycket om kommunikation människor emellan. Det finns många bra handböcker i ämnet, även som specifikt tar upp arbete inom vård och omsorg. Jag tänker att det måste finnas en policy och ett helhetsgrepp om hur man jobbar med kommunikation i de här yrkena och att man kanske inte väljer en särkild metod som bygger på certifikat. För den som är nyfiken på vad just den här modellen, NVC, innebär, är boken en god introduktion.

Airi Palm Borden

Publicerad: 2016-05-30 00:00 / Uppdaterad: 2016-05-29 21:59

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6567

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?