Det är en konst att kinna fånga tillvaron och åstadkomma igenkänning med bara några få ord, något Eva Ribich behärskar.