Krönika

Form finns visst på internet!

I lördagens DN (2/4) uttalar sig Eva Ström i intervju med Clas Barkman om varför sonetten som diktform har ett sådant stort uppsving just nu: ”Vi lever i en formlös och digital tid när allt flyter ut. Det som skrivs på nätet är ju helt fritt från form.” Ett påstående som vi ställer oss frågande till då vi upplever att text på internet många gånger har lika mycket formbundenhet som klassiska diktformer.

Ett tydligt exempel som motbevisar Eva Ströms utsaga är Twitter som är ett strängt formbundet sätt att kommunicera via skrift på internet. Ramarna är tydliga och välkända, det ska vara ett kort, koncist meddelande på max 140 tecken. Därtill kommer #-taggar som grupperar och sammanför tweets om samma ämne, @-taggar i tilltal till en specifik person och efterföljande förkortade, twittervänliga länkar som har relevans till det just twittrade. En formbundenhet som vi anser har stora likheter med tex sonettens bundna form. Sonetten skrivs i fyra strofer på fjorton rader med en rimflätning som ofta rimmar första raden med den fjärde och andra raden med den tredje (ABBA).

Därtill följer ytterligare internetbaserde textformer som facebookstatusar, blogginlägg, mejl och chattkonversationer, även om dessa är friare till formen.

Att då mena att all text på internet är formlös känns begränsande eftersom mycket av dagens kommunikation på internet sker med stränga regler om just form. Därför behöver vi ett bredare perspektiv på form än det Eva Ström presenterat. Man kan tänka sig att form i det digitala samhället skapas av andra förutsättningar än de rent språktekniska. Då text på internet sällan eller aldrig är skriven för att läsas högt baseras de heller inte på rytm och versmått som en klassisk diktform. I förlängningen är vi spända på att se hur den internetbasrade formen kommer att sätta spår även den tryckta texten.

Text på internet utformas av det sammanhang den befinner sig i och existerar som en tyst överenskommelse mellan webbskapare och användare. Den digitala texten är inte utan form. Den har bara en form som existerar på andra premisser än de traditionella diktformerna.

Anna Carlén och Emelie Novotny

Publicerad: 2011-04-07 12:30 / Uppdaterad: 2011-04-07 12:34

Kategori: Krönika

3 kommentarer

Tjusig och intressant betraktelse

Ingrid Lindqvist Oregistrerad 2011-05-20 18:37
 

yep, det är eva ströms surfande, inte internet, som är formlöst

kettil Oregistrerad 2011-05-21 10:01
 

Tack! Roligt att ni har hittat den här texten bland allt som gömmer sig i arkivet.

Anna Carlén Redaktionen 2011-05-21 11:02
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?