Verkar som en bok man skulle läsa för de delar som handlar om Tony och hans värld och för att få veta vad som verkligen hände. Trötta poliser finns det redan för många av i böckernas värld.