Det finns människor som vill veta mycket om böcker innan de läser dem. Jag vill också bli överraskad! Positivt om det går:)