Hej,
Och tack för recensionen. Bara en liten rättelse: boken är INTE min doktorsavhandling – den heter ”The Half-Vanished Structure: Hawthorne’s Allegorical Dialectics” och publicerades av Peter Lang 2004.