Recension

: Globaliseringens ansikten
Globaliseringens ansikten Margareta Petersson
2008
Carlssons
6/10

Rushdie, Roy och många fler

Utgiven 2008
ISBN 9789173311571
Sidor 400

Om författaren

Margareta Petersson är litteraturprofessor vid Växjö universitet.

Sök efter boken

Under senare år har en rad författare med kopplingar till Indien – exempelvis Salman Rushdie och Arundhati Roy – fått stort, internationellt genomslag. Det som förenar många av de här författarna, menar Margareta Petersson i den här boken, är att de bär på ett dubbelt arv genom den brittiska kolonialismens inflytande på den indiska kontinenten.

Petersson vill med den här boken ge en bakgrund och presentation till den indo-engelska litteraturen för en svensk publik, som hon själv formulerar det. Hela projektet – att slänga ihop en lång rad indo-engelska författare i en och samma bok – kan förstås kännas ungefär lika vansinnigt som att försöka presentera "den svenska romanen" i en enda bok, men det är nu en gång ambitionen. En rad mer eller mindre internationellt kända författarskap tas iallafall upp, vilket i sig faktiskt blir en stor del av behållningen av den här boken.

Som bakgrundsbeskrivning kan nog boken fungera ganska väl – författaren ger en över lag god introduktion till den indiska kontinentens historia och kultur, som sätter in böckerna i dess sociala och historiska kontext. Boken hade dock enligt min mening tjänat på en tydligare åtskillnad mellan att skildra den faktiska sociala kontexten å ena sidan, och den fiktiva skildringen i romanerna å den andra – nu vävs de här ihop på ett sätt som ibland känns något förvirrande.

Boken fungerar däremot kanske inte lika bra som en allmän introduktion till den indo-engelska litteraturen som sådan. Det beror på att man i många fall inte får någon sammanfattning av den övergripande handlingen i de romaner som behandlas. Citaten och resonemangen bygger inte sällan på brottstycken ur romanerna ifråga, utan att man som läsare av den här boken får någon klar uppfattning om hur centrala de är i respektive roman. Det är som om Petersson för en dialog med andra som redan har läst, eller håller på att läsa, några av de aktuella böckerna – och därmed redan har deras handling klar för sig – snarare än att tala till dem som inte läst särskilt mycket på temat.

Den här boken kan av denna anledning sannolikt vara mycket bra som bredvidläsning på en kurs i litteraturvetenskap, men kanske inte riktigt som en grundläggande introduktion.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-07-10 00:00 / Uppdaterad: 2008-07-10 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2976

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?