Gästrecension

: Den arabiska litteraturen
Den arabiska litteraturen Christopher Toll
2002
Atlantis
8/10

En lättsmält översikt av den arabiska litteraturen

Utgiven 2002
ISBN 9174865917
Sidor 192

Om författaren

Christopher Toll har varit docent i semitiska språk vid Uppsala universitet och professor i semitisk filologi vid universiteten i Aaarhus och Köpenhamn.

Gästinformation

Hercules Dalianis föddes 1959 i Liverpool i England av grekiska föräldrar och kom till Sverige 1960. Han är tekn. dr. och docent inom datavetenskap, med inriktning på språk-teknologi och datorlingvistik på Institutionen för Data och systemvetenskap på KTH och Stockholms universitet. Förutom sitt tekniska intresse så är Dalianis mycket intresserad av historia och språk och kan svenska, grekiska, engelska, tyska, franska, spanska, ryska och kinesiska.

Sök efter boken

"Den arabiska litteraturen" är skriven av professor emeritus Christopher Toll i semitiska språk vid Köpenhamns Universitet. Boken gavs ut första gången 1964 och finns nu i en nyutgåva från 2002. Boken ger en lättläst och intressant överblick av den arabiska litteraturen från 500 talet e.Kr. till nutid.

Toll beskriver den förislamiska diktningen, som i princip är beduinpoesi som har magisk karaktär och följer ett visst mönster. Detta följdes länge innan skalderna vågade bryta detta strikta mönster.

Diktare och skalder i den arabiska kulturen är mycket högt ansedda. De ansågs också ha sådana krafter att de genom sin skaldekonst kunde besegra fiender. Toll skriver vidare om hur islam och Koranen uppstod. I och med Koranen så fick araberna ett standardiserat skriftspråk. Profeten Muhammed, som är en av islams heligaste män, lämnade sin hemstad Mekka och flydde till Medina 622 e.Kr. Där fick han än fler anhängare och från och då kunde islam spridas till alla araber och världen. År 622 e.Kr. är för islam som år noll eller Jesu födelse för Kristenheten.

Koranen och islam påverkades vid sin tillblivelse mycket av de redan etablerade stora religionerna som judendomen och kristendomen och kulturerna bestående av perser och greker som redan fanns i Arabien och Mekka. Toll beskriver Koranens uppbyggnad och hur den översattes och spreds över världen. Kuriosa är att Koranen endast var handskriven i många år. Den trycktes första gången i Venedig 1537 men i Främre Orienten först på 1800-talet. Med Koranen blev arabiskan ett kulturspråk som spreds över världen; med Koranen började den arabiska litteraturen.

Toll beskriver diktkonsten under de olika kalifatiska dynastierna både i Damaskus och Bagdad. Han beskriver också den första arabiska prosan och hur den spreds över arabiska kultursfären, som på 900-talet sträckte sig från Spanien och Sydfrankrike till Indus borta i Indien.
Araberna tog över efter grekerna som 700-talets kulturbärare. Många av de stora kända grekiska filosofernas verk översattes till arabiska på 700-och 800-talet och idag finns en del av de äldsta bevarade grekiska skrifterna bara i den arabiska versionen.

Professor Toll beskriver vidare språkvetenskapen, historielitteraturen, den geografiska litteraturen, filosofier och läkekonsten såsom den är skriven i den arabiska litteraturen. Han beskriver också hur den arabiska litteraturen påverkat den europeiska under århundraden.

Den arabiska kulturens höjdpunkt var på 800-talet men förföll långsamt tills den slutligen gick under på 1200-talet i och med mongolstormarna och turkarnas ökande inflytande. Vidare beskriver Toll den arabiska litteraturen renässans på 1800-talet främst i Egypten.

Är man intresserad av kultur och historia så rekommenderar jag denna bok varmt. För mig som västerländsk grek fyllde den i lucka i mitt vetande.

Hercules Dalianis

Publicerad: 2004-05-15 00:00 / Uppdaterad: 2004-05-15 00:00

Kategori: Dagens bok, Gästrecension, Recension | Recension: #1191

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?