Beatlesmanifestet är en total besvikelse, så länge man inte enbart nöjer sej med namedropande av 60-tals band. Boken är en dålig kopia av populärmusik från vittula. Historien är väldigt innehållslös och känns meningslös. Första halvan är ett enda irrande i olika karaktärer och händelser, som saknar riktning.