[...] bland annat Warszawagettot. På så sätt har hon lyckats skriva en mycket trovärdig och nyanserad bok om en historia som håller på att falla i glömska. En historia som vi aldrig, aldrig får [...]