Recension

: The world’s water
The world’s water Peter Gleick
2005
Island press
4/10

USA-centrerat om världens vatten

Utgiven 2005
ISBN 1556935363
Sidor 362
Språk Engelska

Om författaren

Peter Gleick arbetar vid Pacific Institute for Studies in Development i Kalifornien, USA.

Peter Gleick – Redaktörens sida på Pacific instites sajt.

Sök efter boken

När amerikaner skriver om världen verkar det allt för ofta inte finnas mycket att säga om någonting som ligger utanför USA:s gränser. Så också med den här boken, om ”världens” vattenresurser. Kanske är det ambitionen från redaktören och de bidragande författarna att verkligen beskriva situationen runt om i världen? I så fall misslyckas de tämligen kapitalt.

Av bokens sju analyserande kapitel är tre helt och hållet ägnade åt fallstudier från USA (närmare bestämt inte ens USA över lag, utan specifikt delstaten Kalifornien). Övriga fyra kapitel är inte lika explicit amerikanska, men i praktiken är det nästan enbart situationen i USA som tas upp i dem alla. Resten av världen faller mellan stolarna, verkar det. Falsk marknadsföring, kanske?

Det mest intressanta med den här boken blir därför bokens data-sektion. Här redovisas siffror, siffror och idel siffror – och i många av fallen faktiskt uppgifter från hela världen. Här kan tabellfetischister få sitt lystmäte vad gäller vattentillgångar och -förbrukning, vattenrelaterade konflikter, hur mycket buteljerat vatten som dricks i länder runt om i världen och mycket mer därtill. En faktakälla som i någon mån väger upp den ensidiga analysen.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2005-11-10 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-03 23:05

Kategori: Recension | Recension: #1816

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?