Recension

: Agri-Culture
Agri-Culture Jules Pretty
2002
Earthscan
7/10

Jordbruk för vår överlevnad

Utgiven 2002
ISBN 1853839256
Sidor 280
Språk Engelska

Om författaren

Jules Pretty är professor i ”Environment and Society” vid universitetet i Essex. Han har tidigare skrivit bland annat ”The living land” och ”Unwelcome harvest”.

Sök efter boken

Något är fel i dagens jordbrukssystem. Trots att vi producerar allt mer livsmedel, så svälter det idag lika många människor som för 20-30 år sedan.

Den engelska titeln på den här boken är lite av en ordlek, som inte är så lätt att översätta till svenska. ”Agriculture” – jordbruk – bör enligt författaren nämligen betraktas som agri-culture, det vill säga som en kulturell/social användning av jorden.

I dagens läge håller det industriella jordbruket på att utradera allt mer av de traditionella kulturer som omgärdat jordbruket. Ett typiskt exempel är alla de gemensamma allmänningar som slagits sönder runt om i världen, för att bereda väg för privatiserad stordrift och storskaliga monokulturer.

Vi satsar stora summor på att använda tekniska lösningar på somliga av dagens problem inom jordbruket – men förlorar då mycket på vägen. Ett tydligt exempel är gentekniken, vars förespråkare hävdar kommer lösa mycket av världens svältproblem. Men eftersom de fattiga – de som idag är i brist på mat – knappast kommer att ha råd att köpa dessa produkter, så är det tveksamt om det kommer lösa särskilt mycket alls.

Den här politiken har också stora kostnader. Marken och vattnet förstörs, samtidigt som fattiga grupper marginaliseras än mer. Istället måste vi börja ”återkoppla” till naturen, till jorden.

Pretty presenterar en del förslag på hur det kan se ut. Det kan röra sig om olika jordbrukskooperativ och -kollektiv, av vilka det finns allt fler runt om i världen. Det kan också röra sig om Slow food-rörelsen som växer i Europa, som en motreaktion mot all fast food. Det kan också röra sig om andra kollektiva lösningar, som exempelvis mikrokrediter eller ”farmers markets”, vilket har blivit allt vanligare i Europa (efter många års frånvaro).

Jordbruket är mer än en industri vilken som helst. Jordbruket är både grunden för vår överlevnad, och har en multifunktionell betydelse i det globala samhället. Det här är något vi måste försvara, menar Pretty.

Boken är enkelt och pedagogiskt upplagd. Författaren skriver tydligt, och sammanfattar sina slutsatser i varje kapitel. Det gör att det är en bra introduktion till att se på jordbruk i ett bredare perspektiv.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-06-05 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 16:46

Kategori: Recension | Recension: #732

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?