Recension

: to save the land and people
to save the land and people Chad Montrie
2003
University of North Carolina press
5/10

Kampen om kolet

Utgiven 2003
ISBN 0807854352
Sidor 245
Språk Engelska

Om författaren

Chad Montrie är professor i historia vid University of Massachusetts, USA.

Chad Montrie – Författarens egen hemsida.

Sök efter boken

Under efterkrigstiden kom det att stå tämligen heta strider kring brytandet av kol i USA. På ena sidan fanns självklart kolindustrin, som ville ha så få regleringar som möjligt av sin verksamhet (för att förbilliga produktionen). På andra sidan fanns ett spektrum av organisationer och människor, som ville förbjuda och/eller reglera brytningen av kol, åtminstone brytningen av kol i dagbrott eftersom det gav upphov till så markant mycket större miljöeffekter än traditionell gruvbrytning.

I Appalacherna hade dagbrottsbrytningen fått allvarliga konsekvenser för både miljö och människor. Kolbolagen hade länge ägnat sig åt en grov rovdrift på naturresurserna, utan att bry sig om vilka konsekvenserna blev av dagbrotten. Men jordägare och lantbrukare i trakterna runt omkring koldagbrotten kom att opponera sig mot detta. Till sin hjälp fick de också olika organisationer av sportjägare och -fiskare, liksom på sina håll även av fackliga organisationer, vilka alla såg vilken åverkan bolagen gjorde på samhällena.

Protesterna kom att se olika ut på olika håll. Ibland tog den vägen genom domstolar och lagstiftande organ. På andra håll var det direkta aktioner – sittstrejker, sabotage mm – som dominerade.

I den här boken försöker miljöhistorikern Chad Montrie spåra vilka bevekelsegrunderna för motståndet mot kolbrytningen var, och vilka konsekvenser den fick. Mest spännande blir det när han diskuterar den fackliga medverkan i protesterna, eftersom facket då hamnade i en position av att tvingas välja mellan arbetstillfällen eller en god miljö. Gruvarbetarfacket kom i början av 1970-talet att svänga i sitt motstånd, och gå över till att stödja kolbolagen. Tyvärr diskuteras detta enbart kortfattat av Montrie, vilket gör att det är svårt att se fackets resonemang i frågan.

Boken är utan tvekan amerikansk – den handlar om motståndet i USA under efterkrigstiden. Den viktigaste lärdomen en utländsk publik kan dra är sannolikt den om hur de olika rörelserna allierade sig med varandra för att nå ett gemensamt mål. Men Montries slutsatser kan också mana till eftertanke; många av rörelserna drev som ett krav att all brytning av kol i dagbrott skulle förbjudas. Egentligen var de dock inte villiga att genomdriva det kravet, utan använde det bara som ett krav för att nå målet om effektiva regleringar av sektorn. När bolagen insåg detta, visste de dock också att de inte behövde ta särskilt stora steg. Därmed var mycket förlorat för de olika organisationerna, och resultatet blev på många håll att branschen varken förbjöds eller reglerades alls…

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-08-20 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:22

Kategori: Recension | Recension: #1305

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?