Recension

: Social history & African environments
Social history & African environments William Beinart
2003
Ohio University Press
6/10

Afrikas rikedomar

Utgiven 2003
ISBN 0821415387
Sidor 275
Språk engelska
Medförfattare Joann McGregor

Om författaren

William Beinart är ”Rhodes Professor of race relations” vid Oxford Universitet.

Sök efter boken

Möjligheten att kunna exploatera Afrikas naturresurser var en mycket viktig faktor bakom koloniseringen av kontinenten. Kolonialmakternas syn på exploatering, naturvård och bevarande blev därför också viktiga för kolonierna. Denna syn kom dock att mötas, och i somliga fall också att influeras av, den lokala kulturen den mötte på plats.

I den här boken beskriver en rad författare mötet mellan kolonialister och koloniserade, sett ur miljöhistoriskt perspektiv. Det är många intressanta artiklar på olika teman, grovt indelade i tre kategorier; afrikansk syn på miljö, den koloniala staten och vetenskapen, samt nybyggarnas möte med afrikanerna.

Här finns artiklar exempelvis om odlingen av olika fruktträd, eller användningen av vattnet från floder i södra Afrika, liksom utvecklingen av vildmarksturism och nationalparker (och därmed konflikterna om marken med ursprungsfolken i områdena) eller införandet av hundar som kolonialisternas husdjur.

Det här är en bok vars artiklar borde kunna intressera såväl Afrika- som miljöintresserade, likaväl som historiker intresserade av den koloniala eran. De akademiska uppsatserna är dock möjligen inriktade främst mot en akademisk publik, inte för en bredare allmänhet.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-05-14 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:46

Kategori: Recension | Recension: #1190

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?