Recension

: Environmental justice in America
Environmental justice in America Edwardo Lao Rhodes
2003
Indiana University Press
8/10

Miljö – en fråga om rättvisa

Utgiven 2003
ISBN 025334137X
Sidor 263
Språk Engelska

Om författaren

Edwardo Rhodes är professor för ”Public and Environmental Affairs” vid Indiana University, USA.

Edwardo Rhodes – Författarens egen hemsida.

Sök efter boken

Många tror att miljöfrågan är något som främst berör medelklassen. Fattigare människor, hävdas det ofta, har sällan tid och kraft att engagera sig i miljön, eftersom de har mer akuta problem att ta itu med. Och miljöfrågan drabbar oss ju alla ändå, så det spelar kanske inte så stor roll.

Men riktigt så enkelt är det kanske inte. I USA har progressiva forskare och organisationer under ett drygt decennium fört en kamp för vad som kallats ”environmental justice”, miljörättvisa. Erfarenheter, och sedermera också vetenskapliga studier, har visat att områden där svarta eller andra etniska minoriteter bor ofta drabbas av betydligt värre miljöproblem än områden där vita bor. På samma sätt har fattiga områden större problem än de rika. Det beror på sådana faktorer som att olika verksamheter (soptippar, förorenande verksamheter mm) gärna lokaliseras till mindre attraktiva områden, som exempelvis områden där det bor många invandrare eller etniska minoriteter. Det tar ofta mycket längre tid för problem att åtgärdas om de upptäckts i dessa områden. Och straffen för brott mot miljöregler är betydligt mildare om de begås i den här typen av områden. Det är några av de slutsatser man kan dra av den empiriska forskning som har genomförts.

I den här boken sammanfattar Rhodes mycket av den forskning som har skett på området. Han ägnar också mycket kraft åt att diskutera problemen med hur forskningen har genomförts, och hur tillförlitlig den egentligen är. Problemen illustreras också med olika fallstudier, mer eller mindre utförligt beskrivna. Boken diskuterar också hur rörelsen för ”environmental justice” har utvecklats och vilka faser den har gått igenom, samt ger förslag på framtida utveckling och arbete.

Tyvärr har den här frågan knappt ens väckts i Sverige ännu. Kanske beror det på att vi inte har problemet i samma utsträckning. Men mer sannolikt beror det nog på att ingen har brytt sig om att undersöka miljöfrågan ur det här perspektivet. Kanske borde Rhodes bok föreskrivas som obligatorisk läsning för olika organisationsmänniskor, politiker och byråkrater inom miljöområdet?

Detta är en välskriven bok som tjänar väl som introduktion till en mycket spännande diskussion som förts i USA. Både för fackfolk och för allmänt intresserade.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-04-30 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:53

Kategori: Recension | Recension: #1170

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?