Vill du ha hopp? Läs Derrick Jensens Endgame-böcker istället. Där finns det både misär, kamp och hopp.