Recension

: On the justice of roosting chickens
On the justice of roosting chickens Ward Churchill
2003
AK press
4/10

Dissektion av USA-imperialismen

Utgiven 2003
ISBN 1902593790
Sidor 309
Språk Engelska

Om författaren

Ward Churchill är keetowah cherokee, som länge har kämpat för de amerikanska ursprungsfolkens rättigheter, bl.a. i organisationen AIM. Han är professor i American Indian Studies vid University of Colorado/Boulder, USA. Han har tidigare skrivit ett tjugotal böcker, bland annat ”Perversions of justice”, ”Fantasies of the master race” och ”Since predator came”.

American Indian Movement – AIM, organisation där Churchill länge varit aktiv.

Ward Churchill – Författarens egen sida på universitetet där han är professor.

Sök efter boken

”The chickens are coming home to roost”. Citatet kommer från Malcolm X, apropå att USA började uppleva allt större problem i sitt krig mot Vietnam. Det är också den parallellen Ward Churchill gärna vill förmedla i titeln till sin bok om USA:s imperialistiska politik.

Det är svårt för att inte säga omöjligt, menar Churchill, att hitta något år under hela Förenta Staternas existens som landet inte har legat i krig med något annat land, eller åtminstone har gjort militära interventioner i andra länder. Landet har också konsekvent agerat i strid med internationell lagstiftning och internationella konventioner, och använt sin vetorätt för att blockera beslut de är ensamma (eller i princip ensamma) om att motsätta sig.

Den allra största delen av den här boken ägnas åt att försöka underbygga de påståendena. Churchill tror att en detaljerad redovisning är mer slående än att summera dem i statistiska uttalanden. Han refererar därför mycket kortfattat både alla de väpnade aktioner och konflikter USA varit involverade (något som tar 40 sidor) och USA:s röstande och brott mot FN:s konventioner (på 200 sidor). Jag håller inte med honom i att detta är särskilt slående. Utöver summeringen är det – sidmängden till trots – tyvärr en ganska tunn bok. Inte mycket utrymme lämnas till någon analys eller diskussion.

Den inledande essäen (”The ghosts of 9-11″) är förvisso ett intressant inlägg i debatten om terrordåden den 11/9-2001 (där Churchill kritiserar samtliga som inte ägnar all sin energi åt att bekämpa USA:s imperialism). Men den essäen drunknar tyvärr i det ytterst tråkiga rabblandet av fakta. Det kan man dock finna på andra håll. Churchill borde ha ägnat sin energi åt det han är bättre på, nämligen att analysera och kommentera förloppet.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-04-09 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:58

Kategori: Recension | Recension: #1146

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?