Recension

: Lokal demokrati
Lokal demokrati Lars-Inge Ström
2002
Studentlitteratur
7/10

Varthän för demokratin?

Utgiven 2002
ISBN 9144023693

Om författaren

Lars-Inge Ström är forskare och docent vid Handelshögskolan i Helsingfors.

Sök efter boken

I Sverige sjunker valdeltagandet, särskilt om man tar hänsyn till valdeltagandet till Europaparlamentet. Förtroendet för politikerna ligger på bottennivåer. Allt fler människor upplever att de inte kan påverka politiken, och att avlägsna byråkrater eller olika abstrakta processer – ofta ihopsamlade under beteckningen ”globaliseringen” – gör att makten försvinner allt längre bort.

Demokrati är ingen självklarhet. I sin moderna tappning är den knappt mer än 100 år gammal. Och det krävdes många års kamp för att en gryende rösträttsrörelse skulle få igenom sina krav – allmän och lika rösträtt – både i Sverige och i andra länder.

Det system som då byggdes upp i Sverige utgick från representationstanken, att folkvalda representanter skulle besluta i olika sakfrågor, i beslutande församlingar på olika nivåer. I retoriken heter det att Sveriges kommuner har självstyre men, menar Lars-Inge Ström, det är i hög grad en myt. Kommunernas makt är bara en delegation från staten. Kommunsammanslagningar och andra reformer har också lett till att möjligheten att bli folkvald är tämligen minimal, eftersom det är så få förtroendeposter kvar runt om i landet. Den lokala demokratin är alltså inte mycket att hurra för.

Men frågan är också hur demokratiskt det egentligen är med en representativ parlamentarism, ens i teorin? Att jag får lägga en röst vart fjärde år på en kandidat, som sedan ska sitta och rösta i hundratals, kanske tusentals frågor – med mitt mandat? Har den enskilda medborgaren egentligen något inflytande att tala om?

I den här boken argumenterar Lars-Inge Ström för att vi inte ska nöja oss med att göra vår röst hörd vart fjärde år, utan ofta och i många fler frågor än vad som varit vanligt. Den representativa demokratin måste helt enkelt kompletteras med en deltagande demokrati, och det görs bäst på den lokala nivån.

Strö beskriver också ett par exempel på hur olika lokala bygderörelser och andra organisationer har bidragit till att vitalisera och fördjupa demokratin på olika platser i landet. Så i en tid då den representativa demokratin verkar gå mot något av en kris är det här en upplyftande bok, vars rekommendationer man bara får hoppas kan realiseras.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-05-10 00:00 / Uppdaterad: 2003-05-10 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #684

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?