Recension

: Handbok i svenska
Handbok i svenska Gösta Åberg
2001
Wahlström & Widstrand
6/10

Handbok för handfallna skribenter

Utgiven 2001
ISBN 9146171754
Sidor 334

Om författaren

Gösta Åberg är född 1927 och har ett långt förflutet inom förlagsvärlden. Han började 1954 som förlagsredaktör och har bland annat varit chef för bokförlaget Prisma. Han har skrivit flera böcker om svenska språket, däribland ”Hur ska det låta? Prismas lilla språkriktighetslexikon” och ”Handbok i svenska”.

Åberg på W&W – Förlagets sida om författaren.

Sök efter boken

Handböcker om skrivandet har på senare tid fått allt större plats i bokhandelns hyllor. Göran Hägg, Lars-Åke Augustsson och Stephen King är bara ett axplock av alla som har gett oss råd om hur vi ska gå till väga när vi skriver. Den senaste i raden är förlagsräven Gösta Åberg, vars bok Handbok i svenska ger en rad handfasta och praktiska råd för alla som skriver uppsatser, julklappsrim och brev till arbetsgivare. Detta är med andra ord inte en bok bara för blivande författare.

Boken inleds med en språkhistorik, i vilken Åberg kortfattat går igenom svenskans utveckling från runsvenska till nusvenska. Vidare presenterar författaren grunderna i svensk grammatik, vilket kan vara av nytta för den som inte kommer ihåg högstadielärarnas meningslösa rabblande av ordklasser. Därefter får vi lära oss lite om ordförråd, meningar, styckeindelningar och skrivregler. Det är dessa delar som är de mest givande för den som inte lärt sig formalia på annat håll, men som, exempelvis sitt arbete, skriver. Hur många gånger har man inte stött på kompendier och andra texter som är skrivna med enkelt radavstånd och utan styckeindelning?

Kapitlen som handlar om att skriva prosa och vers är, tyvärr, de som är minst givande. Åberg ger oss anvisningar om hur man skriver limerickar och en summarisk genomgång av berättartekniska grepp, som inte ger särskilt mycket för den som fortsatt skriva efter skolan.

Boken avslutas med ett lexikon över 400 knepiga ord, som brukar användas felaktigt, missuppfattas och stavas fel. Brukar du använda uttrycket ”i termer av” eller är du osäker på hur man bör använda ”ju … dess/desto”? I sådana fall kan det vara värt att se vad Åberg säger om dessa uttryck.

Åberg kommer knappast med någonting nytt i sin bok, vilket heller inte är meningen. Dess förtjänst ligger i att på ett enkelt sätt ge nyttiga anvisningar hur man kan skriva beroende på vad man ska skriva.

Mattias Nyberg

Publicerad: 2001-10-10 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-26 11:58

Kategori: Recension | Recension: #345

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?