Recension

: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv
De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv Leif Hässel, Marie Norman & Christian Andersson
2001
SNS
2/10

PVBP = P x MOD x 0,0001

Under senare tid har ju finansmarknaderna blivit allt mer omdebatterade. Och det med all rätt, eftersom dessa marknader har kommit att inta en allt mer central plats i vårt vardagliga liv. Nu, sedan vi alla har tvingats bli kapitalister i och med premiepensionssystemet, spelar finansmarknaderna också en mycket viktig roll för vår ålderdoms välfärd.

Den här boken handlar om hur de internationella finansmarknaderna fungerar (vilket väl inte borde överraska med tanke på titeln). Man får lära sig allt från hur räntebildningen fungerar, till hur optioner, swapar och hedgning går till. Boken tar också upp centralbankernas roll i exempelvis USA (Federal Reserve) med mera. Det är mycket teknikaliteter, och många matematiska formler.

Men det som förvånar mig är att man inte tittar på verklighetens finansmarknader. Det finns i princip ingenting om några av alla de finanskriser som har skakat världen under senare år – allt ifrån mindre kriser som Sveriges i början av 1990-talet, till krisen i Sydostasien eller i Brasilien senare under 1990-talet. Därför heller ingenting om alla de länder som lyckades undvika dessa kriser (och varför). Ingenting om spekulation. Ingenting om marknadernas flockbeteende. Inte heller tar den upp något om de internationella institutioner som finns på området. Boken nämner IMF (Internationella Valutafonden) i förbifarten åtminstone någon gång, men det bedöms tydligen så oviktigt i framställningen att den inte ens bevärdigas att inkluderas i sökregistret i slutet.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att man missar så här stora frågor i en grundbok. Boken ger ett falskt sken av att nationalekonomiska teorier är en säker vetenskap, där vi kan tillämpa matematiska formler för att nå fram till rätt svar. Men den lyckas göra det enbart genom att undvika alla obehagliga fakta, som skulle kunna tala däremot. Ett exempel är väl det stora företaget LTCM (Long Term Capital Management), vars grundare fick ”nobelpriset” i ekonomi för sina teorier om riskfri spekulation. Men Riksbanken (som delar ut det falska ekonomi-”nobelpriset”) ångrade nog sin utnämning när LTCM en kort tid senare gick i konkurs då teorierna de arbetade efter visade sig brutalt felaktiga.

Detta är en närmast fullständigt okritisk genomgång av de etablerade föreställningarna om finansmarknaderna. För den som är intresserad av teknikaliteter och matematiska formler för att t.ex. själv kunna hålla på med hedgning och swappar kanske den här boken kan ha något att erbjuda. För den kritiskt sinnade rekommenderas annan läsning.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2002-05-01 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-16 23:45

Kategori: Recension | Recension: #553

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?