Uppenbart dåligt recept för att behålla läsarens uppmärksamhet, boken lämnar mig totalt likgiltig.