Om jag fick välja att veta vad som hände med världen eller att veta vad som hände med Charles, om han någonsin träffade Sebastian eller Julia igen, skulle jag ta det senare, det första tycks väldigt ointressant i jämförelse.