Recension

: Rising from the ashes?
Rising from the ashes? Ellen Meiksins Wood, Peter Meiksins & Michael Yates
1998
Monthly Review press
8/10

Global klasskamp

I allt tal om globalisering, och den kritik som då brukar förekomma, är det viktigt att inte glömma bort kosmopolitismen, menar en av de bidragande författarna till den här antologin. Risken med mycket av den globaliseringskritik som har förts fram är att den inte ser den riktiga orsaken till problemen – den globala kapitalismen – utan skyller det på globalisering i allmänhet eller teknisk utveckling.

Men det är just kapitalism som är problematiskt, inte en global värld i allmänhet, eller forskning och utveckling. Problemet är driften att hela tiden göra profit, att allt centreras kring vad man kan tjäna pengar på. Det är den som leder till att arbetare ställs mot arbetare, med nedpressade löner, ”utlokalisering”, högre arbetstempo, etc. som följd.

Det är därför dags att återupprätta den gamla klasskampen, menar de bidragande författarna till den här antologin. Klasskampen är nämligen inte död. Klassernas utseende har självklart förändrats en del under det senaste århundradet, men den grundläggande intressemotsättningen mellan de som tjänar pengar på sitt kapital, och de som tvingas sälja sin arbetskraft, finns fortfarande kvar. Som fågel Fenix kommer den arbetande klassen att resa sig igen. Eller har kanske redan börjat göra det? Det är budskapet i den här antologin med bidrag från en lång rad författare.

Vi ser redan spår av det i USA, menar somliga av de bidragande författarna – det land som kanske har gått längst mot en nyliberal marknad. Där har en radikaliserad fackförening för första gången på väldigt länge gått ut på motoffensiv. Mer kunde förstås göras på många områden, men det är en start som radikala aktivister kan utnyttja. Samma sak ser man även i andra länder, och på det internationella planet – där den Fria Fackföreningsinternationalen (FFI, på engelska ICFTU) också har blivit allt mer aktivt under senare år. Fackföreningarna måste också förena sig med andra anti-imperialistiska rörelser, för att göra gemensam sak mot kapitalet.

Det är lite av en kampskrift. Den har inte mycket att säga om vad alternativet till kapitalismen är. Inte heller försöker någon av författarna problematisera den egna rörelsen i någon vidare utsträckning, eller titta på några av de radikalare alternativen till de stora fackföreningarna. Artiklarna har tyvärr också en ganska stor slagsida åt USA, titeln till trots. Men trots det är den givande. Det är en mycket viktig bok för vår samtid, som säger det som kanske borde vara självklart, men som tyvärr inte längre är det; det är dags att vi kämpar för rättvisa och solidaritet. Om inte nu – när?

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2001-10-26 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-17 03:46

Kategori: Recension | Recension: #361

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?