Redaktionen

Per Warmark

2006-07-10

Vildåsnans törst Åke Lundqvist
Recension
2006-07-10 00:00
Per Warmark
0

Vildåsnans törst är en bok om den hebreiska bibeln – Tanak – eller gamla testamentet som den kallas inom den kristna världen. I den samlingen, för en samling är det, finns kanske de allra mest lästa och propagerade texterna överhuvudtaget. Otaliga människor har i årtusenden, redan från födseln fått de många budskapen inpräntade. Tanak är […][...]

2006-06-22

Egyptologens gåta Arthur Phillips
Recension
2006-06-22 00:00
Per Warmark
1

Brev- och dagboksromaner var som mest populära under 1700- och 1800-talen. Genren blomstrade och berömda verk som Den unge Werthers lidande och Dracula kom till. Många gillade den fiktivitet som medgavs då författarna lät läsarna ta del av händelseförloppen genom just personliga brev och dagböcker. Kanske var det intrånget i det privata som tilltalade, brev […][...]

2006-06-04

Kejsarhistorier Aelius Spartianus, m.fl.
Recension
2006-06-04 00:00
Per Warmark
0

Det är sällan som uppföljare når originalens höjder. Oavsett om det gäller böcker, filmer eller något helt annat verkar uppföljarproblematiken vara något av den estetiska världens mest svårknäckta nöt. Att det är så har sannolikt många orsaker. Undantag som bekräftar regeln finns visserligen och det kan ju också vara så att en uppföljare kan vara […][...]

2006-05-17

Silvermasken Peter Englund
Recension
2006-05-17 00:00
Per Warmark
1

Det var säkert många som höjde något på ögonbrynen när det ryktades att Peter Englund skulle skriva en biografi om drottning Kristina. Den svenska drottningen som abdikerade till katolicismen är ju inte bara en av Sveriges mest genomanalyserade regenter utan också en av de mest kända svenska personligheterna internationellt sett och utan att överdriva kan […][...]

2006-04-30

Vandring under jorden - Fredsgatan 2 Ernst Brunner
Recension
2006-04-30 00:00
Per Warmark
1

Ernst Brunner har promenerat i dödsskuggans dal. Från Thebe i Egypten till etruskernas gamla kärnland i dagens Italien har han vandrat till, beskådat och berättat om delar av det mångfacetterade antika kulturarvet. Förutom att det som så ofta inom arkeologin handlar om lämningar som hör samman med död och begravning har de besökta platserna den […][...]

2006-03-23

Flykten från Stalins läger Slavomir Rawicz
Recension
2006-03-23 00:00
Per Warmark
13

När Slavomir Rawicz greps av den sovjetiska säkerhetstjänsten hyste han tankar om att det faktum att han hade slagits mot tyskarna skulle vara honom till hjälp. Enligt den logiken fungerade emellertid inte det sovjetiska maskineriet. Istället ansågs det självklart att han var spion, hans mor var ju ryska!!! Efter fruktansvärda förhör där tortyr var regel […][...]

2006-03-12

Skymningens nådatid Vibeke Olsson
Recension
2006-03-12 00:00
Per Warmark
0

Den här berättelsen skulle kunna vara en rätt förnöjd tillbakablick. Huvudpersonen, romaren Gnaeus Ulpius Saio skulle kunna betrakta alla åren i armén som prisvärda trots alla umbäranden. Men efter just allt detta, en lyckad karriär från fattig springpojk till lägerprefekt, en stor familj med barn som gör bra ifrån sig och inte minst det faktum […][...]

2006-02-27

Gladiatorer Fik Meijer
Recension
2006-02-27 00:00
Per Warmark
0

Colosseum i Rom, en av världens mest berömda fornlämningar, står som en påminnelse om det romerska imperiets storhet. Bokstavligen huggen i sten är det ett exceptionellt exempel på romersk ingenjörskonst och estetisk förmåga. I mångt och mycket ett storverk! Paradoxalt nog är Colosseum också platsen för själva kärnan i det som kanske med dagens ögon […][...]

2006-02-21

Till bokreans försvar
Krönika
2006-02-21 19:08
Per Warmark
1

Den var bättre förr, bokrean alltså. Runt fikabord och reakataloger, som undertecknad menar vara årets i princip enda roliga reklamalster, har tesen om ”den gamla goda bokrean” upprepats likt ett mantra en längre tid nu. Den var bättre förr! Då var priserna ordentligt reducerade, inga löjliga småprocent borttagna. Nej, rejält mycket billigare var det. Och […][...]

2006-01-31

Tiberius - kejsare mot sin vilja Gunnar Dahl
Recension
2006-01-31 00:00
Per Warmark
0

Att skildra antika personligheter är på många sätt tacksamt, särskilt kanske när det gäller romerska kejsare. Det finns relativt gott material att tillgå och materialet i sig är ofta också både intrikat och spännande. Tiberius är inget undantag och hans liv innefattade allt vad man skulle kunna önska i form av krig, kärlek, svek, lögner […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?