Etikett

Maja Lundgren

2007-09-25

Verkligheten är den nya fiktionen
Krönika
2007-09-25 00:00
Ella Andrén
0

Kulturanalys gör sig ofta bäst i små, distinkta och färglada munsbitar. Sanningshalt är långt ifrån något absolut, konversationsvärde över ett glas rött däremot ett måste. Du kan visserligen klubba eventuella motståndaren i huvudet med den mest oemotsägliga statistik du kan hitta, men ingen kommer att tycka bättre om dig för det. Håll det istället kort, […][...]

2007-08-30

Myggor och tigrar Maja Lundgren
Recension
2007-08-30 00:00
Björn Waller
3

Vadå? Rubriken? Det är inte jag som säger det, det är Lundgren själv. Myggor och tigrar har gett upphov till en av årets hätskaste kulturdebatter. Jag tänker försöka prata mer om boken än själva kontroversen – gå in på tidingarnas kultursidor och läs själva – men först tänker jag snudda vid en annan debatt. För […][...]

2006-09-16

Liv och död i antikens Rom Dominic Ingemark och Henrik Gerding
Recension
2006-09-16 00:00
Ella Andrén
0

Sällan har väl en dödlig tragedi varit så gynnsam som vulkanutbrottet över Pompeji och Herculaneum år 79 efter Kristus. Hur mycket fattigare vore inte vår kunskap om Romarrikets invånare utan denna makabra konservering av vardagslivet. I Liv och död i antikens Rom ger forskarna Dominic Ingemark och Henrik Gerding med stöd i bland annat kvarlevor […][...]

2001-09-07

Pompeji Maja Lundgren
Recension
2001-09-07 00:00
Lisa Johansson
4

Med en vetenskapsmans intresse, en forskares nyfikenhet, ett barns fantasi och ett enkelt språk som är en blandning av både det ena och det andra tar författaren Maja Lundgren med oss till Pompeji, åren före katastrofen. Hon skriver om tiden som var då, men drar sig inte för att dra in jämförelser från vår tid. […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?