Etikett

Leif Holmstrand

2016-09-18

Sista dagen Leif Holmstrand
Recension
2016-09-18 00:00
Jens Hjälte
0

Rim och bunden vers är samlingsnamn för anrika, svårfångade stilmedel. De skapar texter som inte bara har potentiell rytm och melodi. Hårda frukter, mogna utan ljus, mjölkas torra av de dödas händer. Svårt Förgången Tid i männens hus De är otvetydigt sammantvinnade med sin rytm och melodi. annekterar ledsna, drömda länder. Överstånden fasa: allting vänder. […][...]

2013-04-10

Tjuvklyftan Leif Holmstrand
Recension
2013-04-10 00:00
Anna Carlén
0

Tjuvklyftan är en titel som antyder en berättelse där platsen är det centrala. Redan i bokens namn finns också en tydlig anspelning på hot och en rad fantasier sätts igång. Allra lättast är det att tänka sig denna klyfta rent konkret, som ett mossigt, slemmigt, avfallsluktande gap som slukar allt som kommer i dess väg. […][...]

2013-04-08

Vecka 15 – boktipsandets ädla konst
Nyhet
2013-04-08 14:59
Marcus Stenberg
0

Inspirerad av det arbetstema vi hade i helgen (som du hittar här) kommer jag imorgon börja ett nytt jobb som vikarie i en bokhandel (okej det var inte bara temat, lite slump var det också). Självklart tokromantiserar jag jobbet i bokhandel oerhört efter att ha läst böcker som t.ex. Drömbokhandeln nyligen och har kanske alltför […][...]

2010-10-23

Omslag
Gästrecension
2010-10-23 00:00
Gäst
1

Omslag är en vändning, en förändring, en omkastning. Omslag är en kompress, ett förband, en förpackning. Omslag är på omslaget, om och om, slag på slag. Omslag är en satsdel i neutrum Athena Farrokhzad, poet och kritiker på Aftonbladet kultur och Linn Hansén, poet och kritiker på kulturtidskriften Glänta för oss på detta sätt genom […][...]

2010-06-18

Vid mardrömmens mål Leif Holmstrand
Recension
2010-06-18 00:00
Sigrid Nurbo
0

Vid Mardrömmens mål utgår från 23 skräckfilmer, av de mer kända kanske Psycho, Frankeinstein och Motorsågsmassakern. Någon massaker ägnar sig dock Holmstrand inte åt. Inga splatterscener, äckelvåld eller blodkaskader pumpar genom sidorna. Istället sipprar, kladdar och försvinner saker bort, bort från kroppen. Ett sakta, nötande av meningsfullheten, förståndet. På köksbordet sipprar nektar fram ur ett […][...]

2009-10-02

En film om Firman och Hannas vad/ Stillbilder etc. Anna-Maria Ytterbom
Recension
2009-10-02 00:00
Sigrid Nurbo
0

Så var det det här med bruset. Bruset som inte går att särskilja från någonting, ur någonting, från någonstans till ingenstans. Det är vad. Vadå vad? Vad är hav Vad är garn Vad är film Vågor, maskor, vågor. Allt i ett, ingenstans att gripa tag. Ingen början, inget slut. Ett pågående. Ett fångstredskap. En oändlighet […][...]

2008-05-02

Myror Leif Holmstrand
Recension
2008-05-02 00:00
Sigrid Nurbo
3

"Myror" är på många sätt läskigt svårbegriplig lyrik. Redan omslaget vittnar om något paradoxalt och förbryllande: en dödskallesymbol bildad av myror lagda i mönster. Skallen ser ut att röra på sig, den ser lite glad och gulligt ut – men symboliken, den säger något helt annat. Läsaren ställs i första dikten inför en systematiskt uträknad […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?