Recension

: I lågor
I lågor: Ett brandtal till världen för en green new deal Naomi Klein
2020
Ordfront
7/10

Innan vi brinner upp

Utgiven 2020
ISBN 9789177750956
Sidor 303
Orginaltitel On Fire. The (Burning) Case for a Green New Deal
Översättare Fredrika Spindler
Först utgiven 2019

Om författaren

Naomi Klein är en kanadensisk journalist, författare och aktivist, född 1970. Hon bokdebuterade med No logo 1999 och har sedan dess givit ut flera böcker om ekonomi, politik och miljö, som bidragit till att göra henne till en förgrundsgestalt inom den globala rättviserörelsen.

Naomi Klein – Författarens egen hemsida.

Sök efter boken

Världen brinner. Bokstavligt och bildligt. Skogsbränder härjar och röken från dem konkurrerar med den beryktade avgasdimman i många storstäder. Klimatmöten leder till beslut som inte kan hållas, temperaturökningen går fortare än väntat, än befarat, än…

På andra sidan finns de som tycker att det är en överdriven reaktion, att så illa är det inte, att än finns det tid och det är nog en konspiration ändå, för att kullkasta världsekonomin, maktbalansen och vad mer som betyder något.

Naomi Klein skräder inte orden i förordet till boken I lågor – Ett brandtal till världen för en green new deal, liksom hon inte heller gjort det i tidigare böcker. Hon vill få oss att lyssna, att känna, att tänka – och att agera. Hon stryker inte medhårs – hon anser att det är för sent för det. Om vår jord ska kunna räddas kommer det att kosta på, särskilt för oss som har det bra och har levt högt på andras bekostnad.

Boken är en samling artiklar från en tioårsperiod och de ger en främst skrämmande men också försiktigt hoppfull bild av vad som pågår. Det skrämmande är främst hur lite som egentligen har skett under detta decennium och hur det som utgjorde hoppet då har visat sig bli till intet. Det försiktigt hoppfulla är att det finns de som inte ger upp.

Lösningen är en radikal omstöpning av världsekonomi och samhällskontrakt – så ja, det är ett omkullkastande det rör sig om. Det handlar om att ställa om samhället till miljöns fördel och att samtidigt betala av på den skuld I-länderna har till U-länderna, de som har fått betala priset för en skenande utveckling som byggt på kol och olja – och en beräkning av människors värde som är ytterst ojämlik. Det är stora ord, stora gester, det är högdramatiskt men det är kanske det som behövs för att komma någon vart.

”Green New Deal” syftar på en annan version av den New Deal som under ledning av Franklin D. Roosevelt höjde levnadsstandarden för så många i USA på 1930-talet. Där skapades arbetstillfällen i statlig regi för att häva depressionen – framgångsrikt men på miljöns och urbefolkningens bekostnad. Nu är det gör om, gör rätt som gäller och att ta in alla, eller åtminstone betydligt fler aspekter. En utopi? Kanske, men också ett tufft beting för oss i Väst.

Det är lite märkligt med en bok med dubbla blurbar av Greta Thunberg, som samtidigt handlar en hel del om just Greta Thunberg och den klimataktivismrörelse hon skapat, där de unga går i bräschen och skriker högre och högre. En cirkel av inbördes beundran, en filterbubbla? Men om blurbarna får fler att läsa så är det av godo ändå.

Jag törs inte säga att den lösning som utmålas skulle bli bra eller ens kunna fungera, så mycket kan jag inte, men det är uppenbart att det vi just nu håller på med inte fungerar i längden och att vi måste börja tänka och agera annorlunda. Förmodligen väldigt annorlunda.

Jag för min del är beredd att göra avkall på en hel del – är du?

Saga Nordwall

Publicerad: 2020-10-21 00:00 / Uppdaterad: 2020-10-20 22:10

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8259

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?