Recension

: Heimat
Heimat: En tysk släktsaga Nora Krug
2019
Norstedts
9/10

Schwarzbrot och skuld

Utgiven 2019
ISBN 9789113066912
Sidor 292
Orginaltitel Heimat: Ein deutsches Familienalbum
Översättare Karin Andrae
Först utgiven 2018

Om författaren

Nora Krug (f. 1977) är tysk-amerikansk författare och illustratör. Hon föddes i Karlsruhe och bor idag i Brooklyn, New York. Hon har studerat vid olika konstutbildningar och har uppdrag som illustratör i flera tidningar. Med memoarboken Heimat – ett tyskt släktalbum har hon vunnit flera priser i USA och i Tyskland.

Sök efter boken

Ett tydligt minne från första terminen i årskurs 7 är när min lärare i tyska läste högt ur boken Ulrike och kriget av Vibeke Olsson. Flickan i boken är tonåring och går med i Hitlerjugend liksom alla andra i hennes närmaste omgivning. Jag kan än idag minnas hur jag som trettonåring levde mig in i huvudpersonen. Det var första gången jag hörde rösten hos en som tillhörde förlorarsidan i andra världskriget och förvånat insåg jag hur tunn skiljelinjen var mellan de goda och de onda. Efter sista kapitlet kunde jag aldrig mer se åren 1939 – 1945 skildras som att tyskarna var ett ont folk som bara amerikaner kunde rädda Europa från.

I boken Heimat – Ett tyskt släktalbum berättar författaren Nora Krug om den starka skuldkänsla hon burit på trots att hon tillhör en senare generation tyskar, vars inblandning i kriget varit noll. Inte heller hennes pappa eller mamma hade någon direkt inblandning i nazismens brott; båda föddes år 1946.

Efter mer än ett årtiondes boende i ett annat land känner författaren längtan efter saker som bara hittas på en plats, nämligen i Tyskland. Får man längta efter tyska saker? Schwarzbrot. Djupa skogar. Är det bra eller dåligt att känna saknad efter minnessaker från tidigare släktingar?

Nora Krug är full av frågor men också tvekan. Att fråga föräldrarna är svårt, dessutom är mormor, morfar, farmor och farfar döda sedan länge. Till slut går hon emot sin tvekan och tar hjälp av sina föräldrar. Hon bläddrar i en kartong som innehåller skoluppgifter av farbror Franz. Teckningar och handskrivna texter återger en beskrivning av juden som liknas vid en giftsvamp. Den bevarade inlämningsuppgiften är full av lärarens rättelsemarkeringar när det gäller språkbehandlingen. Allra tydligast visar de sparade skrifterna hur långt propagandan tagit den unge skolpojken – och läraren! Senare stupade farbrodern i kriget. Han blev bara 18 år och sorgen läkte aldrig hos föräldrarna får Krug veta av sin faster. Om detta vill inte pappan prata. Han har inte haft kontakt med sin 14 år äldre syster sedan han lämnade sin uppväxtstad i de äldre tonåren.

Efter freden inleddes en många år lång avnazifieringsprocess som de tyska och österrikiska medborgarna gick igenom. Den amerikanska militären kommenderade medborgarna att besöka koncentrationsläger för att se vilka brott som naziregimens företrädare utförde. I boken illustrerar Krug med fotografier som vittnar om förfärade människor som konfronteras med skelett och magra kroppar i massgravar.

Krug vill också finna svar på hur involverad morfar Willi var i den nazistiska rörelsen. Hon finner en akt som bär hans namn. Dokumenten har stämplats med ordet ”Belastet” (sv. ”belastad”). Utifrån denna klassificering nekade amerikanerna honom tillstånd att fortsätta bedriva sin verksamhet som körskolelärare. På detta följde många brev som morfar skrev. Han bifogade vittnesmål som intygade att han aldrig var aktiv i partiet. Brevskrivandet och vittnesmålen – bland annat från en judisk granne – ledde till slut till att han beviljades amnesti och blev klassad som ”Mitläufer” (sv. medlöpare). Det hade hunnit bli 1947 och två års svårigheter med att få ihop brödfödan nådde ett slut när morfar kunde öppna körskolan igen. Författaren gör följande reflektion i läsningen av de maskinskrivna handlingarna:

Den slutgiltiga domen kommer som en lättnad för mig. Jag försöker föreställa mig lättnaden som Willi måste ha känt. Jag undrar också hur det kan ha varit att leva med vetskapen om att du en gång hade betecknats som medlöpare – en människa som saknar mod och moralisk resning, ett djur som följer med flocken.

Heimat – Ett tyskt släktalbum är en vacker collagebok i milda färger. Akvareller blandas med fotografier, avbildade arkivdokument och handskrivna texter. De självbiografiska funderingarna förmedlar snabba pulsslag när författaren får kontakt med släktingar hon aldrig träffat. Andra gånger måste hon ta en paus för att andas och smälta starka känslor. Hon förbryllas också när hon hittar fakta som inte stämmer med släktens muntliga uppgifter. Jag berörs av att läsa om hur hon möter personer som ger henne en välbehövlig tillhörighet. Frågan som hon ställer sig i början av boken lyder: ”Hur vet du vem du är, om du inte förstår var du kommer ifrån?” Den sökande Nora Krug fann många pusselbitar att foga samman och hennes personliga skuld är kanske inte längre lika betungande.

Lena Nöjd

Publicerad: 2019-05-25 00:00 / Uppdaterad: 2019-05-24 23:22

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7736

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?