[…] brytt sig om judar och krig, hade han säkert blivit en av Historiens mest ansedda statsmän. I en tysk mans historia: berättar Haffner vidare om den enkle, ärlige Tysken på randen till Nazisternas […]