Recension

: Chile and the Nazis
Chile and the Nazis Graeme S Mount
2002
Black Rose Books
6/10

Den chilenska nazismen

Utgiven 2002
ISBN 1551641925
Språk engelska

Om författaren

Graeme S. Mount är lärare i historia vid Laurentian University, Ontario, Kanada. Han har tidigare skrivit bl.a. ”The Caribbean Basin: An international history”.

Sök efter boken

Under andra världskriget var det egentligen bara nio länder som var neutrala. Sverige var ett av dem. På ytan åtminstone – under ytan gjordes en lång rad eftergifter för nazisterna.

Ett av de andra neutrala länderna var Chile. Trots att i princip alla andra latinamerikanska länder enade sig med USA, valde Chile att inte ta ställning. I den här boken försöker historikern Graeme Mount förstå hur det kunde komma sig, och se vad det ledde till.

Chile hade sedan länge haft vänskapliga förbindelser med många av sina grannländer, vilket gjorde neutraliteten till ett svårt val. Men landet hade samtidigt också långa vänskapsförbindelser med Tyskland – och en stor tysk minoritet boende i landet. Den här minoriteten lutade ofta mot att stödja axelmakterna, vilket fick genomslag på Chiles politik.

Det här var också något som Nazityskland utnyttjade. För att vara ett relativt litet land hade de en massiv tysk representation; en stor ambassad, ett antal konsulat och andra inrättningar. I praktiken, menar Mount, utnyttjade nazisterna den tyska minoriteten för att infiltrera det chilenska samhället, via press, skolor och andra instanser.

Det här bidrog till den pragmatiska attityd Chile intog gentemot Tyskland. Man tog å ena sidan inte avstånd från axelmakterna – att göra det kanske hade hotat chilenska skepp i Stilla havet – men stödde dem inte heller uttryckligen. Det var först när det stod klart att USA skulle segra över japanerna i slaget om Stilla Havet, som Chile bröt kontakterna med axelmakterna. Under tiden kunde axelmakterna dock använda Chile som en bas för en omfattande spionverksamhet – betydligt närmare USA än de flesta andra länder man kunde operera från.

Mount har skrivit en väl dokumenterad historik i ämnet – 655 fotnoter på en 170 sidors bok. Men trots det så är boken läsvärd, och inte så stel som akademiska böcker annars kan vara. Det enda jag kan beklaga är att titeln är lite missvisande – boken handlar nästan uteslutande om andra världskriget, och kopplingen till Pinochet och perioden efter andra världskriget är ganska tunn.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2002-02-25 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 21:27

Kategori: Recension | Recension: #484

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?