Recension

: Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier
Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier Rebecka Bohlin & Sara Berg
2017
Ordfront
8/10

Introduktion till härskartekniker

Utgiven 2017
ISBN 9789170379383
Sidor 200

Om författaren

Rebecka Bohlin, född 1971 är frilansjournalist, debattör och instruktör i feministiskt självförsvar. Hon har varit chefredaktör på tidningen Arbetaren och tidigare bland annat gett ut De osynliga: om Europas fattiga arbetarklass (2012). Sara Berg är dramapedagog inriktad på normkritik och genus samt instruktör i feministiskt självförsvar. Tillsammans har de tidigare skrivit Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet (2013).

Sök efter boken

Har du någon gång känt att folk bara struntat i vad du sagt, men brytt sig om det bara då någon annan person sagt precis samma sak? Har du någon gång försökt ta upp något som du tyckt var viktigt, bara för att mötas av att andra har skämtat bort det du försökt säga? I så fall har du blivit offer för olika slags härskartekniker.

En härskarteknik är ett sätt att försöka undvika eller förminska kritiska perspektiv, synsätt eller frågor, i syfte att slippa bemöta dessa sakligt. Teorin om härskartekniker utvecklades redan på 1960-talet av den norska feministen Berit Ås, och har sedan dess blivit populär i många politiska sammanhang. Ås beskrev själv fem olika härskartekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld. Att hon avgränsade sig till fem härskartekniker berodde inte på att det här var de enda möjliga, utan för att hon ville utveckla en enkel teori som kunde få politisk betydelse om fler kom till insikt om den.

I den här boken skriver Rebecka Bohlin och Sara Berg på ett enkelt och tillgängligt sätt om vad de här fem härskarteknikerna innebär, och hur man kan motarbeta att de används. Det är en mycket praktisk handbok, full med exempel från vardagslivet på hur det kan se ut när härskartekniker används.
Dessa härskartekniker kan ibland användas avsiktligt. Det kan många gånger också handla om en förenings- eller företagskultur, där somliga deltagare kanske använder sig av härskartekniker oavsiktligt, utan att ens inse det själva. Ett problem är dock att det många gånger kan vara svårt att veta om det är avsiktligt eller inte: att man i praktiken fattar viktiga beslut under informella diskussioner i bastun (männens bastu, dit kvinnorna inte har tillträde), att man missar att informera alla parter om ett viktigt beslutsmöte, och så vidare.

För att motverka detta krävs förstås att man lär sig att se när någon använder sig av härskartekniker, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Därefter kan man börja fundera på hur man ska agera praktiskt för att hantera det. Det här beror ju självklart på vad problemet är, och vilken härskarteknik som används. För varje härskarteknik ger författarna till den här boken också en rad praktiska råd för hur man som individ eller som kollektiv kan agera när man märker att någon använder sig av dem.

Bokens fokus är härskartekniker i arbetslivet, framförallt då en chef använder det gentemot arbetare som är kritiska, men även om det förekommer anställda emellan. Boken innehåller därför också en del om just diskriminering (vilket härskartekniker många gånger kan handla om) i arbetslivet. Men teorin är i grunden inte begränsad till att handla om arbetslivsrelationer, utan har egentligen relevans för alla social interaktion – från fack- och hyresgästföreningen, kyrkan och moskén till skolan och arbetsplatsen. Det här är en strålande introduktion till ämnet, som varmt kan rekommenderas till alla som är det minsta engagerade i samhällsfrågor.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2018-06-11 00:00 / Uppdaterad: 2018-06-10 22:58

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7368

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?