Krönika

Dagens poesiläsare – Susann Wilhelmsson

Med jämna mellanrum blossar offentliga debatter om poesi upp. Senast det skedde var sommaren 2015. Då handlade debatten till exempel om de svenska förlagens knappa poesiutgivning i jämförelse med de danska förlagets dito (Anna Axfors, Aftonbladet Kultur, 3 juli 2015). Skolans ansvar att introducera samtidspoesi för eleverna, kopplingen mellan lyrik och klass (Viola Bao, Svenska Dagbladet Kultur, 24 juli 2015 och Kristian Lundberg, Aftonbladet Kultur, 9 juli 2015), och den svenska poesins begriplighet och tillgänglighet (Peter Nyberg, Expressen Kultur, 21 juli 2015) var ytterligare perspektiv som lyftes.

Underliggande i debatten finns ofta en önskan om att fler ska upptäcka och ta del av poesin. I fokus är själva lyriken och de som skriver den. Vem är poet? Hur skrivs poesi i Sverige idag och hur den ska föras ut till människorna?

Mer sällan står poesins läsare i centrum. Vilka är egentligen poesiläsarna? Vad har poesin för betydelse för dem? Och hur ska läsarna hitta till poesin?

I projektet Dagens poesiläsare har jag har ställt frågor till poesiläsare om deras vanor, bakgrund och tankar kring poesi, både utifrån dem själva och ur ett samhällsperspektiv. Flera av de intervjuade skriver också någon form av poesi själva.

Projektet är läsfrämjande, men inte vetenskapligt och uppfört inom Masterprogrammet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Ambitionen är att göra poesiläsarna lite synligare och undersöka om det kan finnas olika vägar till lyriken. Min förhoppning är också att det ska kunna bli en förstudie till en kommande masteruppsats. Intervjuer och reflektioner kring projektet publiceras här på dagensbok.com allt eftersom.

Först ut är Susann Wilhelmsson i Malmö, skrivpedagog, bibliotekarie och utgiven poet, men även en flitig läsare.

/Anna Carlén

***

Susann Wilhemsson
Foto: Christoph Lukkerz


Varför läser du poesi?
För att jag tycker om det och för att det fördjupar och berikar mitt liv.

Vad har poesin för betydelse för dig i ditt liv?
Stor betydelse. Här finner jag språkupplevelse, inspiration, eftertanke, igenkänning.

Hur ofta läser du poesi?
Dagligen.

Brukar du låna/ köpa poesi? I så fall hur ofta?
Jag lånar mestadels något varje vecka på bibliotek. På bokreor, releaser och om det är något jag verkligen vill ha köper jag det.

Läser du poesi på något annat ställe än i böcker? (Ex. på nätet)
Jag läser på nätet också, men helst i pappersform. Hade också önskat poesi i många flera olika former. Läste exempelvis nyligen om ett projekt i den holländska staden Leiden där man upplåtit hela husväggar för poesi. Här finns dikter av holländska poeter, men också av Charles Baudelaire, Nils Ferlin och William Shakespeare för att nämna några. Det hade varit coolt att se här också.

Har du någon favoritpoet?
Ann Jäderlund och Tomas Tranströmer är två av mina favoriter.

Favoritdiktsamling?
Nej, det kan jag verkligen inte utse någon.

Favoritdikt?
Kanske inte en särskild dikt utan mer som återkommande strofer som då och då gör sig påminda i olika situationer.

Finns det någon särskild sorts poesi som du läser mycket av?
Svensk samtidspoesi blir det en hel del av. För dess aktualitet och angelägenhet i vardagen på något sätt.

Finns det några särskilda teman inom poesin som du dras till?
Inte direkt. Angelägna och eviga teman som kärlek, liv, död, tro och politik. Sedan kan ju detta gestaltas på olika vis. Jag dras till en konceptuell uttrycksform. Men gillar också det centrallyriska inslaget som exempelvis natur och naturupplevelser kan stå för. När ett allmängiltigt tema får landa i en upplevelse hos mig personligen. Då blir det bra och skapar en dynamik och en vilja hos mig som läsare.

Finns det någon typ av poesi som du inte gillar?
Om det är något jag har svårt för så är det ”katalogdikter”. Dikter som premierar innehåll istället för form eller dikter som tenderar att bli för ”pratiga”. En dikt måste också våga låta tystnaden ta plats, anser jag.

tranströmer

Finns det någon särskild diktrad/strof/ något stycke som du tycker särskilt mycket om och brukar återvända till?
Många, men för att återknyta till Tranströmer så tycker jag mycket om hans dikt Romanska bågar. Det är en djupt andlig och mångfacetterad dikt som också säger något om livet och kanske om hur det är att vara människa. Den är väldigt tillåtande och fin.

Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

(Tomas Tranströmer – Romanska bågar)

På vilken plats läser du helst poesi?
Hemma i läsfåtöljen.

När läser du helst poesi?
Så ofta som möjligt. När det är lugnt omkring mig.

Hur känns det att läsa poesi?
Om du avser en känsla i kroppen så kan den variera. Lugn, men också hjärtklappning. Rytm och andning är av stor betydelse om jag läser högt. Språkljud och rytm bör kännas i kroppen. Att läsa poesi kan faktiskt också vara en fysisk upplevelse.

Påverkas din poesiläsning av hur du själv mår, eller av var du befinner dig i livet just nu?
Svårt att säga. Jag lever med poesin dagligen oavsett, tror jag.

Kan du säga något om HUR du läser poesi, alltså hur det går till när du läser?
Jag gillar och utmanas av den uppbrutna och fragmentariska dikten som till exempelvis Ann Jäderlund står för. Det blir som att lösa gåtor eller lägga pussel. Den sortens dikt kräver långsam och eftertänksam läsning.

Brukar du besöka poesiuppläsningar på bibliotek eller andra platser?
Vi har ju Poeten på hörnet här i Malmö som förestås av Författarcentrum Syd. Deras tillställningar och uppläsningar besöker jag gärna. Men givetvis även på bibliotek när det förekommer.

Varför tror du att människor läser poesi?
För tröst, uppmuntran och eftertanke kanske. För upplevelser av skönhet och språk.

Vad kan poesi ha för betydelse i samhället?
Som jag kan tänka mig att bra konst i allmänhet har. Att väcka tankar, eftertankar och reaktioner kring fenomen som orättvisor, liv, död, kärlek, samhällsklimat, politik, miljö. För att nämna några saker.

Vad tänker du om poesins förhållande till politiken?
Ofta förekommande numera, men inte nödvändigtvis. Det finns ju en hel del poeter som skriver med en politisk ambition. Jag betraktar dock poesin som konstform som överordnad politiken. Det kan finnas en risk med att skriva med en särskild intention, nämligen den att premiera innehåll på bekostnad av form.

Varför tror du att så många upplever/ anser att poesi är en ”svår” genre? Är poesi verkligen svårt? Poesi kräver eftertanke, men bör aldrig bli elitistiskt.

Har du någon uppfattning om varför du började läsa poesi? Kan du till exempel minnas den första diktsamlingen/poesiboken du läste?
Jag började som så många andra läsa poesi på gymnasiet, men skrev dikter innan dess. Det var kärleksdikter jag drogs till, men även dikter som kretsade kring teman som alienation och ensamhet. Att kasta sig ned i hjärtatJag läste dikter av Gunnar Ekelöf, Karin Boye och Edith Södergran i tonåren. En diktsamling som fick mig att ta skrivandet på allvar och som verkligen grep tag i mig var dock Kristian Lundbergs Att kasta sig ned i hjärtat från 2003. Jag debuterade sent som poet, 2011.

Fanns det poesi i hemmet när du växte upp?
Nej.

Fanns det andra typer av böcker än poesiböcker i hemmet när du växte upp? Fanns annan kultur, t.ex. skivor, konst, musikinstrument?
Jag kan tyvärr inte minnas några direkta böcker eller att det generellt sett lästes i vårt hem. Min önskan om att få börja spela piano hörsammades dock och jag spelade under en tid i mellanstadiet piano på kulturskolan. Det har jag haft glädje av som vuxen också.

Läser dina vänner/partner/föräldrar/släktingar poesi?
Nej. Fast har med åren skaffat mig vänner som också läser och skriver poesi.

Fick du läsa poesi i skolan under uppväxten?
Som jag minns det först i gymnasiet.

Fanns det något tillgängligt bibliotek med poesiböcker när du växte upp?
Det fanns det nog, men inget som vi utnyttjade.

Har ditt poesiläsande ändrats något under tiden/de år du läst poesi?
Jag har nog blivit mer ”allätare” genom åren. Det nyfikna läsandet styr mig. Referenser, boktips, impulser. En poet som leder till en annan. En nutida diktsamling kan exempelvis leda mig till en grekisk klassiker som Sapfo. En dikt av Sapfo kan också säga något till oss människor idag.

Du som själv skriver poesi – vad har poesiläsandet haft för betydelse för ditt eget skrivande?
Det har stor betydelse för inspiration, igenkänning och sammanhang. Att skaffa sig litterära föredömen. En känsla av aha-upplevelse, något som djupnar i mitt språk och i bästa fall ger upphov till nya dikter. Att läsa och skriva går hand i hand.

Är det nödvändigt att läsa andra poeter för att själv kunna skriva poesi?
Ja, det tror jag. För att inte famla sammanhangslöst. Som inspiration och kanske skolning rent av. Språk genererar språk när det är riktigt bra. Därmed inte sagt att man inte kan inspireras av helt andra saker. Det finns ju exempel på diktsamlingar som bygger på journaler, radioprogram och almanackor också. Men att inte alls läsa poesi som poet, det tror jag inte på.


levande svensk poesi

Vad skulle du ge för tips till en människa som inte brukar läsa poesi men som kanske är nyfiken och vill börja läsa?
Börja med en antologi som exempelvis Levande svensk poesi. Försök hitta någon poet du gillar och fördjupa dig i henne eller honom.

Anna Carlén

Publicerad: 2016-06-01 10:30 / Uppdaterad: 2016-06-04 19:49

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?