Recension

: Farsoter och epidemier
Farsoter och epidemier: En historisk odyssé från pest till ebola Per-Erik Åbom
2015
Atlantis
8/10

Pest, kolera, och mycket mer

Utgiven 2015
ISBN 9789173537629
Sidor 400

Om författaren

Per-Erik Åbom har tidigare arbetat som infektions- och smittskyddsläkare och präst i Svenska kyrkan.

Sök efter boken

Farsoter och epidemier är en fantastisk bok för såväl den medicinskt intresserade som den historiskt intresserade. Åbom, pensionerad infektions- och smittskyddsläkare, beskriver allehanda sjukdomar i såväl ett historiskt och medicinskt perspektiv, som ett nutida dito. Även penicillin och sulfan, samt vaccinets historia, gås igenom.

Åbom varvar medicinsk fakta med historiska genomgångar och anekdoter. Exempelvis redogör han för arsenikens förhållande till koleran.

Arsenik intar en särställning bland mördarnas hjälpmedel, en särställning som dessutom gynnades i samband med kolerautbrotten i England vid 1800-talets mitt. Förklaringen till det är egentligen ganska enkel – symptomen vid en akut arsenikförgiftning liknar väldigt mycket dem man har vid kolera. En akut gastroenterit med kräkningar, magsmärtor och diarré benämndes vid den här tiden cholera morbus, som skildes från den genuina koleran, cholera asiatica, som ju från 1826 var en realitet också i Storbritannien.

En av de stora behållningarna med boken är just Åboms sätt att sätta medicinen i en kontext, förutom den rent medicinska kontexten. Han förklarar sjukdomssymptom, behandlingar, vad som sker i kroppen då man drabbas och vilka pionjärerna inom det medicinska fältet var. Men lika mycket sätter han sjukdomarna i ett historiskt sammanhang, både internationellt och nationellt. Han berättar om gula feberns roll under Panamakanalens byggande, förklarar hur Jönköpings hygieniska status påverkade kolerautbrottet under 1834, beskriver svårigheterna i Sverige förr i tiden med att få ingå äktenskap då man var smittad av en könssjukdom. Åbom har även läst teologi, något som ger lite extra perspektiv på sjukdomarnas historia. Det finns intressanta passager då han genom att spåra olika bibelöversättningar försöker utröna exempelvis vilken sjukdom det var judarna drabbades av under sin vandring i öknen eller huruvida det var vår tids lepra som grasserade under Jesu tid.

Farsoter och epidemier behandlar de stora kända sjukdomarna ebola, pest, kolera, malaria, mjältbrand, HIV/AIDS, tuberkulos, influensa och polio. Den behandlar även lite bortglömda sjukdomar såsom barnsängsfeber, gula febern, den engelska svetten och afrikansk sömnsjuka. Även könssjukdomarna får sig en genomgång. Kort sagt ryms det fler sjukdomar i den här boken än på en offentlig toalett. Till varje kapitel har Åbom även sammanställt lästips, vilket jag verkligen uppskattar. Det finns möjlighet att fördjupa sig i de fascinerande sjukdomar han berättar om. Och han tipsar inte bara om facklitteratur, utan också om skönlitterära sjukdomsskildringar.

Ibland haltar språket lite, med meningar som kanske inte är helt önskvärt sammansatta. Även tydligheten går ibland förlorad. Detta överser man gärna med på grund av det intressanta innehållet och Åboms enkla och medryckande stil. Jag skulle dock önska att några av kapitlen hade fått bli lite längre då sjukdomarna inte behandlats riktigt på samma sätt som de övriga. Detta är dock att ses som ett översiktsverk. Åbom utger sig inte för att berätta allt om något, utan vill mer teckna en generell bild och väcka intresset för sjukdomar och deras historia. Det har han också verkligen lyckats med.

Tone Sundberg Brorsson

Publicerad: 2015-07-30 00:00 / Uppdaterad: 2015-07-25 18:36

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6204

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?