Jag ser alltid många ggr fler
män än kvinnor på fotbollsläktare.
Var är kvinnorna…