Recension

: Nyskapande måleri. En essä om måleriets uttrycksmedel
Nyskapande måleri. En essä om måleriets uttrycksmedel Gunnar Larsson
2009
Carlssons Bokförlag
7/10

Ett vackert samtal om måleriets möjligheter

Vilka konstnärer har genom historien stått för det mest nyskapande måleriet? Tja, bland andra Rafael, Michelangelo, Tizian, Veláquez, Poussin, Constable, Monet, Matisse och Jackson Pollock. I alla fall om man ska tro Gunnar Larsson, konstnär och lärare på Konstfack. Nej, det är verkligen ingen kanonrevolution han genomför. Snarare är Nyskapande måleri. En essä om måleriets uttrycksmedel en liten kontrarevolution. Tendensen är antimodernistisk. Han skriver till exempel:

Konstigt nog tycks det mig som om den rastlösa experimenterande modernismen är en konstepok som har bidragit förhållandevis lite till det måleriska språkets utveckling, medan äldre, uttalat tillbakablickande epoker som t.ex. renässansen, har frambringat konstnärsskap som har omformulerat måleriets språkliga förutsättningar.

Larsson driver tesen att den avantgardistiska modernismen misslyckats med att förverkliga måleriets uttrycksmöjligheter genom att i en destruktiv orginalitetshets ha renodlat det måleriska språket till den grad att det inte längre är uttrycksfullt. I sann antimodernistisk/-romantisk anda försöker han visa att allt måleri krasst kan underkastas ett schema av åtta grundegenskaper: rum, volym, bildrytm, ljus, färg, stoff, mimik och materialitet. Utifrån detta schema kan man jämföra vilka tavlor som helst, hur många konstepoker som än ligger mellan dem.

I essäns tredje kapitel, vilken är det starkaste, beskriver Larsson ett antal avgörande möten med konstverk. Som när han tjugofyra år gammal för första gången ser fullskaleskissen i kol till Rafaels ”Skolan i Aten” på Ambrosiabiblioteket i Milano. Här kommer det nyktra avtäckandet av det måleriska språket till korta, för det som berör Larsson så djupt är inte endast den nyanserade volymskildringen, den plastiska figurationen eller det vackert anfrätta papperets materialitet, utan också något så mystiskt och romantiskt som mänsklig närvaro. Larsson blundar inte för sitt eget schemas tillkortakommande i realiteten. I stället konstaterar han med självdistans: ”Kanske får vi kalla det nya reglaget för människoliv”. Det är naturligtvis inte allvarligt menat. Om ”människoliv” som en nionde grundegenskap skulle läggas till schemat, skulle de åtta övriga tillsammans med hela teorin om det måleriska språket sugas in i det ”närvarons” metafysiska nav som den nionde egenskapen oundvikligen ger upphov till.

I det tredje kapitlet lyfter språket verkligen. Inspirationen och engagemanget går här inte att ta miste på. Larsson undviker såväl intellektualism som överdriven didaktik. Han klarar utmaningen att vara på samma gång lågmäld och anspråksfull när han helt oneurotiskt och lättsamt rör sig mellan konsthistoriens stora mästare. Jag antar att han kan göra det i egenskap av konstnär, och inte kritiker eller forskare; i sitt inifrånperspektiv har han ryggen fri. Han kan kosta på sig att måla med breda penseldrag, ibland går det överstyr, men oftare frigörs de behandlade målningarna och man känner som läsare hur den postmoderna krampen släpper. Man kan inte annat än känna en upprymd lättnad inför meningar som: ”Jag funderar lite på varför Velázques porträtt tycks mig så psykologiskt trovärdiga. Rembrandt framstår som en sentimental pratmakare i jämförelse.”

Egentligen är väl boken ett misslyckande. De åtta grundegenskaper som Larsson identifierar räcker inte för att förklara det omvälvande, nyskapande i de stora målningarna. Men Larsson verkar inte bry sig. Han har en sänkt garde. Vad han verkligen vill är att fritt och innerligt tala om måleriets uttrycksmöjligheter, och det gör han. Det är vackert.

Textutdrag (Visa/göm)

Tim Andersson

Publicerad: 2009-06-18 00:00 / Uppdaterad: 2011-07-05 21:41

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3340

2 kommentarer

[...] i Om konst, Dagens bok.com, [...]

 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?