Av det du skrivit verkar diktsamlingen jättebra.
Snyggt att du lyckas fånga balansgången mellan sökt och smart! Personligen gillar jag den slitningen, om den är medvetet genomförd.