[...] Majgull Axelsson Is och vatten, vatten och is [...]