Recension

: 1658 – Tåget över Bält
1658 – Tåget över Bält Lars Ericson
2008
Historiska Media
5/10

Godkänt om bälttåget

Utgiven 2008
ISBN 9789185873036
Sidor 220

Om författaren

Lars Ericson, fil. dr i historia, är chef för den Operativa institutionens Krigshistoriska avdelning på Försvarshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat vid Armémuseum och Krigsarkivet. Han har skrivit en rad böcker, de flesta militärhistoriska.

Sök efter boken

De flesta har nog någon gång hört om det svenska fälttåget över Lilla och Stora Bält år 1658, under Karl X Gustavs fälttåg mot Danmark. I den här boken vill Lars Ericson Wolke ge bakgrunden till den marschen, och beskriva vilka konsekvenser fälttåget fick. Det här är en historia som har betydelse än idag: fredsförhandlingarna mellan Sverige och Danmark kom bland annat att medföra att Skåne, Blekinge och Bohuslän blev svenska territorier. Författaren försöker också förklara hur det kunde komma sig att de danska försvararna gav så svagt motstånd, trots att många av slagen stod i Danmarks centrala områden.

Huvuddelen av boken ägnas alltså inte åt själva marschen över Bält, utan om händelserna före och efter detta. Författaren lyckas skriva en relativt lättillgänglig populärhistoria, utan att ta till knep som att (re-)konstruera en dialog, för att på så sätt söka få läsningen att framstå som mer lättsam. I slutet av boken finns också ett kapitel om hur händelserna har skildrats i tidigare historieskrivning.

Det är kanske överflödigt att konstatera att det här är militärhistoria. Är man intresserad av andra aspekter av den svenska historien behöver man nog inte göra sig besvär med att läsa den här boken. Historien är i grunden redan tämligen omskriven i historieböckerna, och huvuddragen i såväl bakgrund som resultat av konflikten känner nog ganska många till. Men för den som är intresserad av militärhistoria är Ericson Wolkes genomgång en helt godkänd läsning.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-03-31 00:00 / Uppdaterad: 2008-03-31 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2869

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?