Recension

: From silver to cocaine
From silver to cocaine Steven Topik
2006
Duke University Press
7/10

Latinamerika ur annorlunda perspektiv

Utgiven 2006
ISBN 0822337665
Språk Engelska
Medförfattare Carlos Marichal & Zephyr Frank

Om författaren

Steven Topik är professor i historia vid University of California, Irvine. Han har tidigare skrivit ett antal böcker, om tidigmodern historia.

Steven Topik – Författarens egen hemsida på UCI.

Sök efter boken

I den här boken beskriver ett antal historiker Latinamerikas historia ur ett mindre vanligt perspektiv – varuhandelns. Historiskt har nämligen den amerikanska kontinenten i hög grad formats genom dess utrikeshandel. Det är band som började knytas för mer än 500 år sedan, då silverbrytning och jordbruksplantager grundlades för att producera råvaror för en allt mer krävande europeisk marknad.

Den tidiga handeln byggde på lyxvaror – föga skrymmande, som kunde säljas till höga priser på konsumentmarknaderna i Europa. Med tiden kom allt fler varor att infogas i transnationella – och transatlantiska – varukedjor.

Här kan vi därför läsa om en rad av de produkter som spelat en avgörande roll för Latinamerikas historia: silver, socker och tobak under de första seklen, senare också andra varor som bananer, gummi och kokain. Ska man dra några paralleller till mer populärvetenskaplig litteratur så kommer främst Mark Kurlanskys böcker om torsk respektive salt i åtanke.

Den här antologin har dock en klart akademisk prägel, även om artiklarna inte är särskilt svårtillgängliga även för en bredare publik. För den som tycker Kurlansky skildrar historia ur ett intressant perspektiv kan därför den här boken vara väl värd läsning.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-02-08 00:00 / Uppdaterad: 2009-11-24 23:23

Kategori: Recension | Recension: #2379

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?