Recension

: The globalization decade
The globalization decade Leo Panitch
2004
Merlin press
3/10

Trendig men överflödig

Utgiven 2004
ISBN 0850365163
Sidor 336
Språk Engelska
Medförfattare Colin Leys, Alan Zuege & Martijn Konings

Om författaren

Leo Panitch är ”Canada Research Chair” i komparativ politisk ekonomi. Han har under många år varit redaktör för årsboken ”Socialist register”.

Sök efter boken

Det har gått mode i ordet globalisering. En strid ström av böcker har diskuterat detta, ur en rad perspektiv, de senare åren. Antologin The globalization decade är ännu en bok i raden, och tyvärr inte någon jag skulle rekommendera.

Bokens artiklar utgör en samling av det bästa som har publicerats på temat i årsboken Socialist register de senaste tio åren. Bara det att samtliga artiklar återanvänds (i somliga fall bara något enstaka år efter att de tidigare gavs ut) av samma förlag som ger ut årsboken gör att samlingen inte känns så särdeles motiverad.

Bokens artiklar var kanske alla en del av en aktuell debatt när de en gång skrevs. Men man måste nog konstatera att somligt har åldrats med mer värdighet än annat. Flera av artiklarna känns idag föga nytänkande, utan snarare som vardagsmat i debatten om globalisering. Det märks också att det är socialister av den äldre skolan som publicerar sig. Här finns de obligatoriska marxistiska uttolkningarna av händelseförloppet. Här finns de klassiska hänvisningar till namnkunniga föregångare.

Men, kan man invända, det behövs väl böcker som upprepar det grundläggande för nybörjare, som kan initieras i debatten? Självklart är det så, men Globalization decade fyller inte den funktionen. Artiklarna är mycket akademiskt teoretiska inlägg, som knappast attraherar särskilt många nybörjare. Självklart finns intressantare undantag. Hit hör exempelvis Ursula Huws artikel om ”myten om den viktlösa ekonomin”, ett initierat inlägg i diskussionen om IT-ekonomin och den fysiska produktionen av olika varor.

Men återigen, Huws artikel är en republicering – och några goda undantag motiverar inte återutgivningen av hela denna antologi.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-06-11 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:39

Kategori: Recension | Recension: #1223

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?