den version av boken som tas upp finner jag lider av dåligt tryck och typografi – något den givetvis inte är ensam om, men värt att nämna.