Recension

: Samernas liv
Samernas liv Rolf Kjellström
2003
Carlssons
7/10

Sameliv i Sverige

Utgiven 2003
ISBN 9172035625
Sidor 300

Om författaren

Rolf Kjellström är docent i etnografi och har under tre decennier ansvarat för sameforskningen vid Nordiska museet i Stockholm. Han har publicerat en rad böcker och artiklar på temat tidigare.

Sök efter boken

Alla känner till samerna, men få vet särskilt mycket om dem. Fördomarna florerar om denna Sveriges äldsta etniska minoritet och enda ursprungsfolk. Vem vet till exempel inte att samerna lever på renskötsel (ett påstående som egentligen inte är sant för en mycket stor andel av dagens samer)? Och vem kan inte lätt föreställa sig den traditionella samiska klädedräkten?

Men vad vet man mer än så? För den som känner sig osäker på den frågan finns nu utmärkt bok att läsa. I den här boken skildrar Rolf Kjellström på ett lättillgängligt vis den traditionella samiska kulturen.

Boken är mycket välstrukturerad och logiskt indelad i kapitel – historia, näringar, samt materiell, andlig och social kultur. Dessa har i sin tur en rad underavdelningar, även de föredömligt välstrukturerade.

Texten hålls från ett grundläggande plan, man föreställer sig att den ideala läsaren inte känner till särskilt mycket alls på temat. Det blir dock aldrig trivialt – Kjellström har stor kunskap om ämnet och skriver initierat och väl. I vissa fall kunde man kanske ha önskat sig mer text – i mitt fall exempelvis om förhållandet mellan samerna och ”storsamhället” (det svenska samhället och den svenska staten). Men det finns en väl avvägd balans i boken där alla intressen får sig något till livs.

Texten ackompanjeras också av en stor mängd – över 500 – teckningar och fotografier. Det är foton på samer i olika skeden av livet, teckningar av dem, mönster från trummor och liknande. Det illustrerar väl bokens innehåll och livar upp läsningen markant.

Detta är en informativ och välskriven introduktion – som nog även många redan belästa kan få ut mycket av – av en allt för ofta bortglömd kultur.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-02-23 00:00 / Uppdaterad: 2009-10-19 21:18

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1093

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?