Recension

: The making of a cybertariat
The making of a cybertariat Ursula Huws
2003
Merlin press
8/10

Cybertariatets uppkomst

Utgiven 2003
ISBN 0850365376
Sidor 208
Språk Engelska

Om författaren

Ursula Huws var länge facklig aktivist, och skrev många av dessa essäer under den perioden. Numera är hon professor i International Labor Studies vid London Metropolitan University.

Sök efter boken

I och med IT-samhället har arbetarklassen försvunnit, hävdas det ofta. Nu är det information och kunskaper som gäller, medan det tråkiga arbetet vid löpande bandet är borta. Och IT kommer att leda till en ökad frihet för alla, heter det också ofta. Nu kommer informationen att bli lätt tillgänglig för alla som så önskar. Och distansarbete kan innebära frihet att arbeta hur och när man vill. Men så ser det i verkligheten inte ut, menar Ursula Huws. Tvärtom kan IT-samhället – och den tekniska utvecklingen över lag – leda till att en liten elit får ökad kontroll över allt större delar av samhället.

I den här boken tar Huws med oss på en resa bakom IT-samhällets kulisser. Vem är det egentligen som tillverkat datorn du just nu sitter och surfar på? Nu tänker jag inte på de manliga tekniker som utvecklat den. Nej, tankarna går till alla de som vid det löpande bandet satt ihop de olika delarna. Ett arbete som i hög grad utförs av underbetalda kvinnor i fattiga länder. Precis på samma sätt som att många standardarbeten med datorer – att bokföra, dataregistrera och så vidare – har blivit ett arbete för kvinnor världen över. Distansarbete kan vara ett smart sätt att komma undan många arbetsrättsregler om hur mycket en person får arbeta. Distansarbetet blir då inte en frihet, utan ett tvång.

Huws går också tillbaka i historien och tittar på hur olika tekniska innovationer har ”varufierat” allt större delar av samhället. Sådana uppgifter som tidigare tillhörde kvinnans sfär i hemmet har numera blivit marknadsanpassade (tvättning har omvandlats till att stoppa in tvätt i en tvättmaskin, bakning görs inte längre utan bröd köps färdigbakt, och så vidare). För kvinnan hade det möjligen inneburit en förbättring – om arbetsuppgifterna hade delats mellan ett hushålls parter. I praktiken kvarstår ändå uppgifterna på kvinnor.

Huws anlägger ett feministiskt perspektiv på sin analys av vårt nutida samhälle. Det är en strålande liten bok med essäer på olika närliggande teman. Artiklarna har skrivits under en lång tidsperiod, somliga av dem sträcker sig tillbaka till början av 1980-talet, och är just av den anledningen anmärkningsvärt klarsynta. För den som är intresserad av att krossa ett par myter om IT-samhället är detta en given läsning.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-12-05 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 01:02

Kategori: Recension | Recension: #1004

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?