Recension

: De ovälkomna - flyktingar vid den rike mannens port
De ovälkomna - flyktingar vid den rike mannens port Jeremy Harding
2001
Wahlström & Widstrand
6/10

Jätteviktigt men oengagerande

Utgiven 2001
ISBN 9146180737
Sidor 164
Orginaltitel The uninvited - refugees at the rich man's gate
Översättare Thomas Andersson

Om författaren

Jeremy Harding är en brittisk journalist som tidigare har arbetat på bl.a.BBC och Financial Times, som Afrika-reporter. Under senare tid har han arbetat som redaktör på London Review of Books. Han har tidigare skrivit boken ”Small wars, small mercies”.

Sök efter boken

Samtidigt som det talas vitt och brett om ”globalisering” så har vi aldrig haft så höga murar mellan länder som idag. Samtidigt som man talar om en ”globala by” där alla sägs leva tillsammans, så fragmenteras världen i en lång rad nya nationalstater. Samtidigt som vi får allt friare varu- och kapitalrörelser, så inskränker politiker vanliga människors rörelsefrihet allt mer. Samtidigt som vi sägs leva vid ”historiens slut”, då alla människors frihet och lycka förmodas vara vid handen, så lever fler människor än någonsin på flykt, ofrivilligt körda från sina hus och hem på grund av förtryck, exploatering eller miljöförstöring – och de är ovälkomna var de än försöker ta sig.

Fästning Europa är inte längre bara en dystopi eller en bildlig liknelse. Fästning Europa är i högsta grad verkligt, både juridiskt och fysiskt. Sitt juridiska uttryck får den i allt hårdare regler för beviljande av asyl, allt mindre chanser att accepteras som invandrare på andra grunder (utom, förstås, om man råkar ha pengar – då öppnas många dörrar), allt tuffare tag för att få tag på illegala invandrare osv. Sitt fysiska uttryck får fästningen genom de vakter som patrullerar gränserna – och inte minst den fysiska muren; den mur som t.ex. de spanska myndigheterna har byggt upp mot Afrika i enklaven Ceuta. Och, menar Harding, det som kanske är mest upprörande i sammanhanget, är att det är just de personer som vill öppna upp för kapitalet, som samtidigt också verkar för de högre murarna för människor. Är det då inte hyckleri att tala om det ”öppna” och ”fria” samhället?

Det är om denna Fästning Europa som Jeremy Hardings bok De ovälkomna handlar. Det är en analyserande bok, där Harding går in på djupet i frågorna som rör varför människor flyttar; allt ifrån förtryckande regimer till den orättvisa världsordningen som inte lämnar några möjligheter till utveckling för världens fattiga länder. Författaren granskar också noggrant EU:s flykting-/invandringspolitik; hur man systematiskt bryter mot somliga av de FN-konventioner man har skrivit under, men hela tiden kommer runt det på smarta vis; hur man fixar och trixar för att slippa ta hand om alla dessa invandrare.

Det är fruktansvärd läsning. Men samtidigt lyckas det aldrig bli riktigt engagerande. För boken handlar egentligen väldigt lite om människorna, väldigt lite om just dessa ”ovälkomna” personer. Den handlar om flyktingpolitik, om orättvisor och om murar. Men människorna som Harding vill prata om försvinner. Det är inte mer än någon handfull personer som det talas om, och det är närmast i undantagsfall de själva får komma till tals. I de fall de får göra det så är det oftast enbart någon mening i förbifarten; inga långa uttalanden eller berättelser tillåts. Istället refererar Harding vad olika anonymiserade källor säger, men främst refererar han radvis med rapporter och tidningsartiklar. Han kanske har varit ute och gjort undersökande efterforskningar på fältet – men det framgår tyvärr inte särskilt tydligt av boken. Mycket av den verkar istället ha blivit till bakom ett skrivbord, utifrån andrahandskällor. Det kanske är ett medvetet val från författarens sida, men jag tycker att det i slutändan blir alltför abstrakt och opersonligt.

Det blir tyvärr inte bättre av att Harding kommer med en del grova generaliseringar, om hur t.ex. invandrare beter sig eller om solidaritetsorganisationers åsikter. Låt mig ta ett lite typiskt exempel:

Att kunna tjäna pengar, att fortlöpande kunna erbjuda sin familj en inkomst från utlandet, att skicka hem den och kontrollera att den kommer i rätta händer – detta är starka motiv för migranterna.

Jag är övertygad om att det här många gånger stämmer. Men gör det alltid det? För alla individer? Var de än flytt från eller till? Är inte ”migranterna” en mer heterogen grupp än så?

Allt som allt är det ett faktaspäckat dokument i en viktig fråga. Men om man är intresserad av någon grundbok om den här frågan skulle jag nog snarare rekommendera något annat verk, som t.ex. Chris de Stoops Utan papper – Människohantering i dagens Europa.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2001-03-12 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-17 07:14

Kategori: Recension | Recension: #136

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?