Recension

: Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen
Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen Emma Leijnse
2017
Natur & Kultur
8/10

Girls rule the school

Utgiven 2017
ISBN 9789127146372
Sidor 240

Om författaren

Emma Leijnse (född 1971) är reporter med inriktning mot skol- och utbildningsfrågor på Sydsvenskan i Malmö. Hon har bland annat skrivit Godkänt? En reportagebok om den svenska skolan (2012) och Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen (2017).

Sök efter boken

Att kvinnorna håller på att ta över världen är en tes som lanseras lite då och då. Den amerikanska journalisten Hanna Rosins bok Mannens undergång, som kom på svenska för några år sedan, är ett exempel på det, och ett av hennes starkaste belägg (i en ganska ostadig samling, ska tilläggas) är flickors större framgångar i skolan.

Om det är ett tecken på att kvinnorna håller på att ”ta över” kan ju diskuteras – män tjänar fortfarande mer och dominerar i samhällets toppskikt – men i större delen av västvärlden har kvinnor gått om män vad gäller utbildningsnivå. Om detta, och dess konsekvenser, handlar skoljournalisten Emma Leijnses bok Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen.

Utbildning är en nyckelfaktor vad gäller människors livsvillkor. Vår utbildningsnivå hänger samman med våra möjligheter till arbete och inkomst, javisst, men därigenom också med saker som hälsa och livslängd, med våra barns möjligheter och våra möjligheter att ställa krav i relationer. I takt med att kvinnor blivit mer ekonomiskt självständiga kan de i större utsträckning välja bort relationer som inte fungerar eller där man inte delar något sånär lika på ansvaret för familj och hem.

Därmed påverkar kvinnors utbildningsframgångar också exempelvis mäns möjligheter att få eller leva tillsammans med barn. Av 40-åriga män idag lever mindre än två tredjedelar med barn.

Men kärnfamiljen blir i allt högre grad en klassmarkör. Den tillhör medelklassen, samma medelklass där männen tar ut allt mer föräldraledigt och där heltidsarbetande kvinnor ser till att hushållsarbetet fördelas jämnare mellan parterna. Barnen är vinnare, för högutbildade föräldrar idag ägnar mer tid åt sina barn än föräldrar någonsin tidigare har gjort.

Det där med att män dominerar i samhällets toppskikt har nämligen också en motsida. Män dominerar även i bottenskiktet, bland arbetslösa, utslagna, kriminella och internerade. Många av de arbetstillfällen som tidigare stått främst lågutbildade män till buds, har tagits över av maskiner eller flyttat utomlands, och medan samhället har satsat en del på att uppmuntra kvinnor att ta sig in på traditionellt manliga arbetsområden har mindre gjorts för att uppmuntra män att söka jobb inom traditionellt kvinnliga sfärer som vård och omsorg, där arbetena i större utsträckning finns.

Det är svårt att sammanfatta Fördel kvinna i någon enda enkel tes. Precis som i den tidigare Godkänt? skriver Leijnse om komplexa problem med komplexa lösningar. Däremot skriver hon lättläst och intressant, med ett brett grepp på skolans stora betydelse i samhället.

Ska man dra en slagfärdig slutsats är det denna: Jämställdhet är sannerligen inte något som bara kvinnor tjänar på.

Ella Andrén

Publicerad: 2017-10-23 00:00 / Uppdaterad: 2017-10-22 13:39

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7114

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?