Recension

: Affärer i blod och olja
Affärer i blod och olja: Lundin Petroleum i Afrika Kerstin Lundell
2010
Ordfront
8/10

Svart guld, rött blod

Utgiven 2010
ISBN 9789170374876
Sidor 224

Om författaren

Kerstin Lundell (född 1959) har arbetat som journalist sedan slutet av 1980-talet, mestadels med inriktning på teknik och industri. Hon har skrivit för bland andra Ny Teknik, Dagens Nyheter, Computer Sweden och Process Nordic. 2010 kom hennes första bok, Affärer i blod och olja. Lundin Petroleum i Afrika, för vilken hon prisades med Guldspaden av Föreningen grävande journalister. 2013 kom uppföljaren Det svarta blodet. Kampen om oljan.

Sök efter boken

För ett par år sedan var det svenska oljebolaget Lundin Oil (numera omdöpt till Lundin Petroleum) mycket uppmärksammat i massmedia. Bolaget hade blivit politiskt kontroversiellt i den svenska debatten eftersom man ägnade sig åt att investera i krigszoner, som bland annat i det då konfliktdrabbade Sudan. Bolaget självt försökte då, och försöker än idag, också hävda att de är och har varit fredsivrare. Att de bidrar till ekonomisk utveckling. Att de skänker pengar till lokalbefolkningen. Samtidigt har företaget fortsatt att agera i konfliktzoner: från att ha varit i Sudan har Lundin Petroleum nu flyttat vidare till både Etiopien och Demokratiska Republiken Kongo.

I den här boken skriver journalisten Kerstin Lundell om hur det förhåller sig med företagets alla påståenden om sin verksamhet. Kerstin Lundell reser runt i två av de områden i Afrika där Lundin Oil/Petroleum har, eller har haft, verksamhet (i Sudan och Etiopien) och intervjuar personer i lokalbefolkningen. Hon pratar också med flyktingar från de regioner i dessa länder där bolaget haft verksamhet.

Någon utveckling, eller några pengar, från oljebolagets sida verkar sällan eller aldrig ha kommit lokalbefolkningen till del. Verkligheten är snarare den omvända: såväl den sudanesiska som senare den etiopiska staten har med brutala metoder drivit lokalbefolkningen på flykt – i syfte att lättare kunna utvinna den olja som finns i dessa områden. Att det här sammanfaller exakt med den tid då man började utvinna olja i området framgår också från satellitfoton över områdena, där man tydligt ser när exempelvis jordbruksmark inte längre brukas, efter att folket drivits på flykt. Ofta är det kvinnorna som blivit värst utsatta, genom bland annat systematisk användning av våldtäkter. En av de kvinnor som Lundell intervjuar vittnar ingående om hur det gick till.

Det råder alltså ingen tvekan om att allvarliga brott mot mänskligheten begåtts av respektive stat i de här områdena. Den centrala frågan är i vilken utsträckning Lundin Petroleum och andra oljebolag känt till, eller till och med aktivt medverkat till somliga av dessa brott? Att Lundin Petroleum skulle ha varit ovetande om vad som hände är helt omöjligt att tänka sig, konstaterar författaren. Hon intervjuar bland annat en säkerhetsvakt som arbetat för bolaget, som vittnar om hur de haft order att skjuta mot lokalbefolkningen. Bolaget hyrde också in lokala krigsherrar för att sköta säkerheten på plats, och bolagets lokala representanter kan knappast ha varit ovetande om vem eller vilka de då hyrde in. Att företagen däremot skulle ha medverkat aktivt till folkrättsbrott är svårt att leda i bevis, menar författaren, men många indicier och vittnesmål från offer talar för att Lundin Petroleum faktiskt aktivt har gjort det också, bland annat genom att hjälpa till att transportera militära styrkor.

Många bolag avstår från att investera i dessa områden, just för att regimerna bedriver en så hänsynslös politik gentemot lokalbefolkningen och för att det är svårt att inte bli indragen i detta. För företag utan moraliska skrupler finns det dock stora vinster att göra. Det är därför kanske inte så konstigt att Lundin Petroleum på bara ett par årtionden har kunnat växa sig från ett litet och marginellt bolag, till ett av de större på den svenska börsen.

Kerstin Lundells bok är ett viktigt bidrag i en fråga som inte fått uppmärksamhet ens i närheten av vad den förtjänar. Att vissa människor – och företag – är villiga att mer eller mindre gå över lik för att tjäna pengar är förstås kanske ingen nyhet. Men nu är Lundin Petroleum inte vilket företag som helst. För det första därför att det är ett av få svenska oljebolag – och därför att många har en föreställning om att svenska företag av någon anledning skulle vara bättre än utländska företag på den punkten. För det andra därför att Sveriges utrikesminister – Carl Bildt – länge satt i styrelsen för detta bolag. Faktiskt ända fram till dess att han blev utrikesminister.

Bildt fortsatte också att äga aktier i bolaget ännu längre – ända fram tills påtryckningarna blev för stora. Bolagets dåvarande investeringar i Sudan bekymrade honom inte särskilt mycket. Tvärtom, han insisterade på att det var bra att företag investerade i fattiga länder, eftersom det kunde leda till ekonomisk utveckling. Anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter, även från tunga instanser som Amnesty International, ignorerades. Frågan är om Bildt visste hur det verkligen förhöll sig med företagets verksamhet i Sudan, men valde att blunda och hålla tyst om det, eller om han var så naiv att han faktiskt trodde allt vad företagets representanter berättade för honom?

Tack vare Lundells bok blir det än svårare att blunda för de blodbesudlade delarna av Lundin Petroleums verksamhet. Boken är välskriven, med många och trovärdiga intervjuer med människor som kan vittna direkt om företagets aktiviteter. Att Lundin Petroleum avstår från att ställa upp på en intervju är därför kanske symptomatiskt. Det är kanske lättare att försöka hålla tyst, och hoppas att stormen (än en gång) blåser över.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2010-04-18 00:00 / Uppdaterad: 2015-06-26 10:34

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3699

5 kommentarer

Den här stormen kommer aldrig att blåsa över, Kerstin borde stämma dem, sveska ogadenier borde få deras röst hörda och göra når åt detta.

Amin Ahmed Oregistrerad 2010-05-20 21:06
 

Underbar förklaring till varför Väst har det bättre än Öst. Vi blundar och låtsas som att våra sedlar inte bär blod på sig och klagar på tredje världen ”de är ineffektiva”. Herregud, för om det finns en gud så kommer vi att straffas och de belönas. Nyliberala idéer måste stoppas och alla som förespråkar dem borde skämmas för sin omoraliska syn på världens människor och framtidens barn.

Samvetsmänniskan Oregistrerad 2010-07-23 16:29
 

[...] acceptabel, förklaring på sitt samröre med exempelvis Lundin Oil (senare Lundin Petroleum), på folkrättsbrott, dödsskjutningar, folkfördrivningar, våldtäkter, generell inblandning i krigszoner och andra [...]

 

[…] sitt samröre med exempelvis Lundin Oil (senare Lundin Petroleum), på folkrättsbrott, dödsskjutningar, folkfördrivningar, våldtäkter, generell inblandning i krigszoner och andra […]

Den svenska terrorismen Oregistrerad 2014-03-12 03:30
 

[…] exempelvis Lundin Oil (senare Lundin Petroleum), på folkrättsbrott, dödsskjutningar, folkfördrivningar, våldtäkter, generell inblandning i krigszoner och andra […]

Den svenska terrorismen | Dagarna jag saknar ord Oregistrerad 2017-04-03 01:47
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?