Recension

: Där lejonen bor, män och manlighet i Bibeln
Där lejonen bor, män och manlighet i Bibeln Ylva Eggehorn
2008
Libris förlag
7/10

Ubi leones

Utgiven 2008
ISBN 9789171959782
Sidor 180

Om författaren

Ylva Eggehorn, född 1950, är författare och poet. Hon debuterade redan 1963, vid 13 års ålder, med diktsamlingen Havsbarn och framträdde samma år som poetiskt underbarn i Hylands hörna. Hon har en kristen tro, buren av socialt patos. Många tonsättare har satt musik till hennes texter, däribland Georg Riedel och Benny Andersson. Hon var en tid medlem i Bibelkommissionen och är representerad med flera psalmer i 1986 års svenska psalmbok. Hon skriver krönikor i tidskriften Pilgrim och Trots Allt. Hennes senaste roman, Duvan och Lejonet utkom 2007. Kryddad olja (2006), boken om kvinnor i Bibeln, har hittills översatts till fyra språk.

Sök efter boken

I förordet till sin bok Där lejonen bor, män och manlighet i Bibeln förklarar Ylva Eggehorn bokens titel. Där lejonen bor är ett uttryck hämtat från antikens och medeltidens kartor. När kartritaren inte kunde rita en karta över ett område, eftersom det var okänt, brukade han ange detta med det latinska uttrycket ”ubi leones” ”” där lejonen bor, eller ”hic sunt leones” ”” här finns det lejon. Med detta menas att där väntar okända faror. Det okända för Eggehorn är mannens värld eftersom hon är kvinna. Det finns trots det allmänmänskliga, specifika erfarenheter, som inte kan vara de samma för kvinnor och män. I sin bok beskriver, analyserar och tolkar hon berättelser om män i Bibeln.

Det känns verkligen roligt att befinna sig i sällskap med en så bibelkunnig författare, som Eggehorn. Hon verkar ha bemödat sig om att skriva så lättillgängligt som möjligt, med förklarande och tydliggörande exempel, förlagda till nutid. Allt för att inte skrämma bort läsare, som kanske inte har så lätt att intressera sig för Bibelns berättelser eller tycker det hela känns mossigt. Hon är medveten om att Bibeln innehåller många hemska våldsskildringar, i sin undersökning av berättelserna om männen har hon letat efter det som bryter mot den starka normen:

Om det finns män i Bibeln som är ointresserade av våld, då blir jag verkligen intresserad. Om de visar på helt andra sätt att leva än att döda för att få sin vilja igenom, så vill jag veta varför de finns med i den här boken (eller boksamlingen – Bibeln består ju av minst 66 volymer.

På grund av hennes urval, kan dock resultatet av hennes undersökning av män i Bibeln, i sin helhet tyckas ganska missvisande. Hon väljer alltså att hoppa över de berättelser som präglas av våldsskildringar. Eggehorn konstaterar bara, att det vilar en förbannelse över mänskligheten och dess förmåga ”att blanda ihop gott och ont, så att det onda ibland tycks användbart för Den Goda Sakens skull.” Jag får acceptera att ett urval ju alltid måste göras, om det inte är fråga om ett uppslagsverk på flera volymer. Här handlar det alltså främst om de fredliga männen.

Eggehorn berättar huvudsakligen om tolv män (och om den anonyme mannen i Höga Visan), och endast en av dessa utövar brutalt våld. Hon börjar med Adam, hans namn betyder Man, han står ensam och sårbar och klarar inte sig själv, därför skapas kvinnan. Kapitlet om honom har rubriken Mannen som fick språket och kläderna. Därefter handlar det bland annat om Jakob, David, Jona, Petrus och Josef, Marias man. Det allra sista kapitlet handlar om Paulus, med kapitelrubriken Mannen som skröt om sin svaghet. Där menar Eggehorn, att det världen behöver är en svag man, som Paulus, som kom fram till att det inte är farligt att vara svag, utan att vara svag är att vara öppen. De flesta av männen upplever stor dramatik i sina liv och Eggehorn undersöker hur de tacklar dessa omvälvande händelser och vad de lär sig. Det är spännande och tankeväckande. Hon gör berättelserna påtagliga genom sitt konkreta , jordnära och ibland humoristiska sätt att skriva, insprängt med högst personliga bekännelser och reflektioner. Det skulle vara intressant att jämföra denna bok med hennes bok om Bibelns kvinnor , som utkom 2006, med titeln Kryddad olja.

Textutdrag (Visa/göm)

Eva Björnberg

Publicerad: 2009-03-08 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-07 18:50

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3236

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?