Recension

: Subterranean fire
Subterranean fire Sharon Smith
2006
8/10

De som försåg oss med 1:a maj

Utgiven 2006
ISBN 193185923X
Sidor 377
Språk Engelska

Om författaren

Sharon Smith har tidigare skrivit ett antal böcker om politisk och social historia.

Sök efter boken

De flesta förknippar nog inte USA med en stark och progressiv arbetarrörelse. Den fackliga organiseringen är idag oerhört låg för att vara ett avancerat industriland, vilket också ger effekter på jämlikhet och fördelning av resurser i det amerikanska samhället. Men det finns en lång och spännande historia av radikal organisering av arbetare även i USA. Faktum är att både arbetarnas högtidsdag den 1:a maj liksom den internationella kvinnodagen den 8:e mars har sitt ursprung i den radikala arbetarrörelsen i USA.

I den här boken skriver Sharon Smith om den amerikanska arbetarrörelsen från dess start i slutet av 1800-talet fram till dagens situation. De flesta av de historiskt viktiga konflikterna tas upp, parallellt med att författaren tecknar en bakgrundsbild av hur den amerikanska kapitalismen utvecklas under tiden.

Smith visar tydligt hur arbetarna aktivt har motarbetats av både stat och kapital i USA. Konflikterna har också många gånger blivit oerhört våldsamma – inte sällan har försök till facklig organisering mötts med våld antingen från ”union busters” (företag som specialiserat sig på att försöka krossa facklig organisering) eller från staten. På den här punkten utmärker sig nog den amerikanska situationen jämfört med många andra industriländer. Den mycket våldsamma reaktionen är också en viktig förklaring till varför den amerikanska vänstern idag är så svag.

En tråkig sida med boken är att författaren verkar ha allt svårare att hålla sig till ämnet, ju längre fram i tiden hon kommer. Från och med efterkrigstiden handlar boken allt mer om det allmänna politiska läget i USA, vilket gör att boken förlorar något av sitt fokus. Det är också synd att Smith inte tar upp den mycket omfattande organiseringen av papperslösa arbetare som under senare år pågått i USA – det kanske mest hoppfulla tecknet i tiden för närvarande.

Överlag är det här dock en mycket välskriven och givande översikt över USA:s arbetarhistoria. Här finns många läxor att lära av för Europas vänster.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-06-09 00:00 / Uppdaterad: 2009-11-01 20:09

Kategori: Recension | Recension: #2942

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?