Jag har inte läst "I döda filosofers sällskap". Men jag vill protestera mot att du rekommenderas Gunnar Fredrikssons bok. Denne journalists kunskaper i ämnet är otillräckliga. Läs hellre någon filosofihistoria av något som kan ämnet, ill exempel Svante Nordin.